Usmernenia ohľadom slávení sv. omší

 Veľkonočné trojdnie doma 2020


Dekrét – mimoriadne odpustky veriacim


Inštrukcie Košická arcidiecéza k aktuálnej pandémii  Covid-19


 

Nedeľné zamyslenia

 


Staršie akcie