nanebovst

“Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice”
Ž 47,6

 


Najnovšie články


  
arcidiecezna charita   

 

 

 

post