Karneval 
Darovanie krvi
Spoločné chvíle s hokejom
Krížová cesta so symbolmi
Arcidiecézne stretnutie mládeže
Godzone
Vigília Zoslania Ducha Svätého
1. Farský deň a deň detí
Výlet Košice
1. Deň radosti
2. Deň radosti
Jasličková pobožnosť