1. ruža

 1. Krídlová Mária, Štúrova 544
 2. Macejková Oľga, Nová 126
 3. Lipovská Anna, Ľ. Štúra 558
 4. Kočerhová Anna, F. Kráľa 570
 5. Dubiaková Mária, Mierová  628
 6. Kiseľová Marta, Mierová 630
 7. Gerbócová Alena, P. Horova 597
 8. Lipovská Mária, 1. mája 638
 9. Maceňková Jozefína, Dom dôchodcov
 10. Sivčová Rozália, Komenského 642
 11. Rohaľová Helena, 1. mája 58
 12. Čabaková Sabína, Mierová
 13. Sabová Milada, Jahodná 541
 14. Hlaváčová Mária, Mierová 630
 15. Staničárová Terézia, F. Kráľa 579
 16. Maternová Alžbeta, Komenského 661
 17. Ohradzanská Anna, Laborecká 311
 18. Prokopovičová Gabriela, Mierová 239
 19. Paralová Mária, Komenského 662
 20. Kužmová Anna, Osloboditeľov 627

2. ruža

 1. Kudelčíková Mária, Zámočnícka 513
 2. Fedorová Jana, Jahodná 519
 3. Ferková Ružena, Vihorlatská 621
 4. Tothová Oľga, Kollárova 611
 5. Andrejková Marta, Vihorlatská 625
 6. Rohaľová Pavlína, Okružná 472
 7. Mareková Viera, Mierová 245
 8. Višňovská Jozefa, Jahodná 530
 9. Ferenčíková Ružena, Komenského 645
 10. Kusýová Helena, Jahodná 538
 11. Dunajová Mária, Zámočnícka 165
 12. Šandorová Monika, Vihorlatská 625
 13. Gajdošová Anna, Vihorlatská 622
 14. Plišková Božena, Kollárova 613
 15. Skoupilová Anna, Okružná 492/62
 16. Gadžová Marta, Zámočnícka
 17. Babjaková Helena, Vihorlatská 625
 18. Rešovská Mária, P. Horova 594
 19. Legdanová Zlata, Mierová 630
 20. Janovská Anna, Pod hradom 415

3. ruža

 1. Semková Helena, Vihorlatská 623
 2. Bobíková Mária, Družstevná 504
 3. Kováčová Slávka, Pod hradom 418
 4. Tkáčová Mária, Jahodná 528
 5. Maľudyová Irena, Jahodná 536
 6. Daňová Mária, Okružná 457
 7. Zolotová Mária, Jahodná 526
 8. Maťašová Eva, Osloboditeľov 627
 9. Šuľaková Anna, Vihorlatská 625
 10. Makarová Anna, Vihorlatská 626
 11. Vaľovčíková Katarína, Laborecká 308
 12. Baánová Magdaléna, Komenského 653
 13. Lipovská Terézia, 1. mája 672
 14. Vozárová Jana, Mierová 195
 15. Sabanošová Albína, 1. mája 67
 16. Špirňaková Berta, Kollárova 611
 17. Bodnárová Anna, Osloboditeľov 627
 18. Balková Mária, Kollárova 614/3
 19. Besedičová Božena, Družstevná 503
 20. Križanová Lucia, Obchodná 440

4. ruža

 1. Maceňková Jozefína, Jahodná
 2. Baníková Helena, Komenského 669
 3. Stachová Magdaléna, Vihorlatská 625
 4. Šrenkelová Mária, 1. mája 75
 5. Lukčová Blažena, Mierová 608
 6. Karkošiaková Andrea, Družstevná 503
 7. Mazárová Mária, Komenského 669
 8. Hudáková Iveta, Družstevná 496
 9. Gerbócová Anna, Osloboditeľov 627
 10. Kusyová Angela, Kollárova 613
 11. Perháčová Jana, Družstevná 502
 12. Majerníková Jana, Mierová 630
 13. Kondašová Anna, Okružná 454
 14. Babčáková Oľga, Vihorlatská 624
 15. Kudravá Ružena, Jahodná 523
 16. Daubnerová Jarmila, Pod hradom 400
 17. Čečková Agnesa, F. Kráľa 578
 18. Gubová Alžbeta, Družstevná 505
 19. Copková Helena, Mierová 95
 20. Brezovská Mária, Jahodná 542

5. ruža

 1. Mundírová Mária, Zámočnícka
 2. Dzurillová Jana, Komenského 668
 3. Kavková Zdena, Vihorlatská 625
 4. Ščerbovská Jozefína, Agátová
 5. Juriková Mária, Mierová 630
 6. Besterciová Mária, Gaštanová
 7. Slepaková Marta, Komenského 649
 8. Dupaľová Mária, Mierová 629
 9. Paneková Mária, Nová 129
 10. Hnatová Katarína, Vihorlatská 625
 11. Široká Mária, Mierová 630
 12. Janoková Anna, Vihorlatská 625
 13. Meňovčíková Gabriela, Družstevná 505
 14. Molnárová Helena, Vihorlatská 625
 15. Kadlicová Angela, Osloboditeľov 627
 16. Matisová Martina, Mierová 240
 17. Ďurková Klára, Mierová
 18. Ciganocová Regina, Vihorlatská 625
 19. Kolpáková Mária, Komenského 655
 20. Štefančíková Anna, 1. mája 74

6. ruža

 1. Kolibabová Mária, Nová 665
 2. Voroňáková Mária, Za záhradami 112
 3. Vojsová Anna, F. Kráľa 568
 4. Nistorová Jolana, Komenského 643
 5. Šimková Anna, Nová 131
 6. Stachová Anastázia, Kollárova 609
 7. Hubcejová Katarína, Mierová 98
 8. Mitrová Daniela, Vihorlatská 624
 9. Drotárová Miloslava, P. Horova 596
 10. Marková Viera, Mierová 629
 11. Oblažná Kvetka, Osloboditeľov 627
 12. Sabadošová Daniela, Okružná 492/62
 13. Sabolová Berta, Vihorlatská 626
 14. Cibulková Alica, Pod hradom 401
 15. Bartková Margita, Strážske
 16. Slepáková Gabriela, Vihorlatská 624
 17. Ľubiščáková Marta, Nová 125
 18. Čabáková Mária, Okružná 499/70
 19. Kaňuchová Mária, 1. mája 637
 20. Miklošová Helena, Komenského 657

7. ruža

 1. Frenová Ľudmila, Mierová 630
 2. Dvorščáková Margita, Vihorlatská 625
 3. Sabová Mária, Nová 133
 4. Berková Anna, Nová 128
 5. Brejdová Mária, Družstevná 503
 6. Bednáriková Mária, Štúrova 564
 7. Bánová Irena, Vihorlatská 621
 8. Gradošová Darina, Mierová 229
 9. Uchaľová Anna, Gaštanová 207
 10. Kendziorová Alžbeta, Osloboditeľov 627
 11. Lukčová Marta, Pod hradom 418
 12. Tkáčová Terézia, Mierová 630
 13. Morozová Anna, 1. mája 636
 14. Behajlová Otília, Komenského 647
 15. Kiššová Anna, Vihorlatská 623
 16. Uhrinová Anna, Mierová 630
 17. Tušajová Anna, Laborecká 312
 18. Lalkovičová Anna, Mierová 630
 19. Cigľariková Mária, Pod hradom 430
 20. Berešová Mária, Mierová 630

8.  ruža

 1. Babjaková Sabína, Jahodná 525
 2. Kizlingová Bernardína, Kasárenská 235
 3. Dankaninová Helena, Zámočnícka
 4. Pecová Vlasta, 1. mája 45
 5. Perháčová Juliana, Okružná 446
 6. Bačová Galina, Osloboditeľov 627
 7. Müllerová Lucia, Vihorlatská 623
 8. Sabadošová Marta, Vihorlatská 624
 9. Adamová Mária, Lipová 201
 10. Knapová Jolana, Okružná 457
 11. Zolotová Anna, Družstevná 503
 12. Baníková Irena, Nová 129
 13. Meňovčíková Anna, Gaštanová 222
 14. Matisová Otília, Mierová 240
 15. Ďurašová Mária, Okružná 475
 16. Kočerhová Mária, P. Horova 599/11
 17. Gadžová Daniela, Kollárova
 18. Maťašová Mária, Pod hradom 396
 19. Bičíková Apolónia, Okružná 541
 20. Ščobíková Bernardína, Vihorlatská 624

 9. ruža

 1. Mentová Mária, Vihorlatská 625
 2. Kočerhová Mária, Lipová 204
 3. Hudáková Agnesa, F. Kráľa 582
 4. Besterciová Vlasta, 1. mája
 5. Duncová Ľudmila, Vihorlatská 625
 6. Iváková Ľudmila, Mierová 87

 10. ruža

 1. Lipovský Ladislav, Jahodná 540
 2. Skoupil Sergej, Okružná 492/62
 3. Makara Milan, Obchodná 440
 4. Repovský František, Jahodná 535
 5. Hlaváč Jozef, Mierová 630
 6. Andrejko Juraj, Vihorlatská 625
 7. Dunaj Ladislav, Zámočnícka 165
 8. Šuľak Martin, Vihorlatská 625
 9. Dvorščák Jozef, Vihorlatská 625
 10. Terpák Ján, Komenského 642
 11. Klacik Pavol, Jahodná 537
 12. Grigeľ Ján
 13. Kadlic Jozef, Osloboditeľov 627
 14. Kaňuch Eduard, 1. mája 55
 15. Kusý Juraj, Jahodná 538/12
 16. Gadžo Ondrej, Zámočníka 213
 17. Šimko Jaroslav, Nová 131
 18. Sabadoš Slavomír, Okružná 492/62