Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti manželstva
Pastiersky list biskupov Slovenska o bioetických otázkach
Katechizmus katolíckej cirkvi