Arcidiecézne centrum pre mládež – Košická arcidiecéza
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Mládež pre Krista
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Združenie saleziánskej mládeže
Združenie mariánskej mládeže