Rozlúčková detská sv. omša s otcom Adriánom
Návšteva o. arcibiskupa – Pusté Čemerné 2020