Mgr. Augustín Vaščák

 

  • 1991 – 1997 štúdium teológie v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí
  • 30.08. 1997– kňazská vysviacka pri celoslovenskom stretnutí mládeže v Košiciach

 

Pôsobil:

  • 1997 – jún 1998 kaplán vo farnosti Kráľovnej Pokoja Prešov
  • 1998 – jún1999 kaplán vo farnosti Snina
  • 1999 – jún 2001 kaplán vo farnosti Stropkov
  • 2001 – jún 2002 kaplán vo farnosti Hubošovce
  • 2002 – jún 2009 farár vo farnosti Fintice pri Prešove
  • 2009 – február 2014 farár vo farnosti Jenkovce