svzmier1

„Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve.“

Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, „zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou“. ­ Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé „duchovné vzkriesenie“, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom.

Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia.

Sviatosť pokánia, ako všetky sviatosti, je liturgickým slávením.

Riadnymi zložkami slávenia sú:

 • kňazov pozdrav a kňazovo požehnanie;
 • čítanie Božieho slova na osvietenie svedomia a na vzbudenie ľútosti;
 • povzbudenie k ľútosti;
 • spoveď, ktorou sa uznávajú hriechy a vyznávajú sa kňazovi;
 • uloženie a prijatie pokánia;
 • kňazovo rozhrešenie;
 • modlitba poďakovania a prepustenie s kňazovým požehnaním.

Vyznanie hriechov kňazovi tvorí podstatnú časť sviatosti pokánia. Treba, aby kajúcnici pri spovedi vyznali všetky smrteľné hriechy, ktorých sú si vedomí po dôkladnom spytovaní svedomia, aj keby boli veľmi skryté.

Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Obrátenie sa teda týka minulosti i budúcnosti; živí sa nádejou na Božie milosrdenstvo.

Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia. Cirkev veľmi odporúča spovedať sa zo všedných hriechov, hoci to samo osebe nie je nevyhnutné.

Iba tí kňazi, ktorí od cirkevnej autority dostali právomoc rozhrešovať, môžu v Kristovom mene odpúšťať hriechy.

.

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

 • zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
 • zmierenie s Cirkvou;
 • odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
 • odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
 • pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
 • vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

.

Časy spovedania

V bežnom týždni:

Časy spovedania bývajú uvedené vo farských oznamoch.

.

V prvopiatkovom týždni:

 • cez týždeň – spravidla pol hodiny pred sv. omšami,
 • vo štvrtok od 15.30 hod. do sv. omše
  .

Spovedanie chorých a starých:

 • Každý prvý piatok v mesiaci. Chorých a starých, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia prosím nahláste v sakristii.
  .

Spovedanie na filiálkach: