Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Božia pomoc a Boží život. Pramenia z Veľkonočného tajomstva a sú ovocím Kristovej smrti a zmŕtvychvstania.

Spočívajú v nejakom zmyslami vnímateľnom znaku, ktorý vyjadruje určitú Bohom udeľovanú milosť.