Rozlúčka s kaplánom – P. Čemerné

Púť rodín – nielen prvoprijímajúcich detí – na Mariánsku horu v Levoči

Človek v živote zažije mnoho dobrých, pekných a dôležitých vecí. V živote kresťana je to moment, kedy Ježiš vstupuje cez sviatosti do života kresťana a pomáha mu v duchovnom raste. Preto je dôležité sa Bohu za tieto dary aj poďakovať. Tak sme aj urobili v nedeľu 3. 6., kedy sme z našej farnosti vyrazili na Mariánsku horu v Levoči, aby sme sa ďakovnou púťou poďakovali Panne Márii za jej syna, ktorého deti mohli prijať tohto roku po prvýkrát do svojho srdca. Pri sv. omši sme si dali otázku – Kedy môžu byť deti vo svojom živote najšťastnejšie? Ak budú vedené k jednej z Máriiných čností – poslušnosti. Vtedy bude v ich živote, ale aj živote ich rodičov prebývať úprimná radosť. Na konci sv. omše sme sa všetci pútnici cez zasväcujúcu modlitbu odovzdali Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  Z Mariánskej hory naše kroky viedli do Baziliky sv. Jakuba, kde sme okrem iného mohli vidieť najväčší drevený oltár v Európe, na ktorom je znázornená Posledná večera. Posledná zastávka bola na Spišskom hrade, kde nás pri výstupe zastihol poriadny lejak. Túto prestávku sme využili na krátke občerstvenie. Po prehliadke sa 24 detí a 32 dospelých pútnikov pobralo domov pokračovať v ďalšej – ešte dôležitejšej – životnej púti. Bohu vďaka!

kaplán Paľo

Galéria


1. sv. prijímanie Strážske – Galéria

 


Nedeľa Dobrého pastiera

Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera, kedy sa zvlášť modlíme za nové duchovné povolania. V túto nedeľu sa otvárajú všetky dvere seminárov na Slovensku. A tak aj košickí seminaristi otvorili nielen dvere seminára, ale pripravili pre širokú verejnosť aj pekný kultúrno-spoločenský program so súťažami – ako pre deti, tak aj pre dospelých – spojený s tombolou. Rodinky s deťmi a mladými z našej farnosti sa po svätej omši v Krivošťanoch vybrali do Košíc. Najprv sme navštívili bobovú dráhu v Kavečanoch, kde si každý mohol vyskúšať svoju osobnú odvahu. Po skúške odvahy na bobovej dráhe sme prišli do seminára, kde nám seminaristi ukázali priestory, v ktorých sa pripravujú na svoje budúce povolanie. Vyhladovaní sme sa po tejto exkurzii vybrali na obed a kultúrno-spoločenský program v seminári. Považovali sme za dôležité navštíviť matku kostolov Košickej arcidiecézy – Dóm sv. Alžbety aj s odborným výkladom. Podarilo sa nám navštíviť aj miesta, kde sa človek za normálnych okolností nedostane. Po dobrej zmrzline a osviežujúcej káveJ sme sa spoločne pobrali plní zážitkov domov. Nakoľko touto akciou ide aj o pastoráciu a starostlivosť o nové duchovné povolania, z celej farnosti sa nazbieralo 13 miništrantov. Veríme, že o rok, ak sa nič vážne nestane,J ich bude ešte viac.J Vďačnosť patrí najme Dobrému pastierovi – Ježišovi, ktorý nad nami držal svoju žehnajúcu i ochraňujúcu ruku. Videli sme to v krásnom počasí, v stretnutí sa s ľuďmi cez spoločné rozhovory i kultúrno-duchovný zážitok v seminári i v katedrále. Nech aj tento kultúrno-duchovný výlet je oslavou Boha a posilní semienko viery každého človeka, ktorý túži po stretnutí sa s Bohom prostredníctvom blížneho. 

                                                                                                                      kaplán Paľo

Galéria


 


Krížová cesta mestom 2018 – Galéria

3. farská kvapka krvi

Prvý marcový deň bol pre našu farskú rodinu veľmi vzácnym dňom. Farský úrad spolu so Slovenským červeným krížom v Strážskom pozývali ľudí, aby sa v pôstnom období podelili so svojou vzácnou tekutinou, ktorou je krv. Všetkých darcov bolo 11, z toho len 7 mohli darovať krv. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, i tým, ktorí mali túžbu prísť, no kvôli chrípke (ktorá v tom čase robila veľké nezbedy) aj iným aktuálnym chorobám sa nemohli prísť podeliť.

Aj keď nám náš aktuálny zdravotný stav nedovolí poslúžiť týmto spôsobom, dôležité je, aby človek mal túžbu chcieť pomôcť. Pretože túžba byť otvorený pre službu učí človeka pokore a pochopeniu blížneho. Túžba byť otvorený pre druhého a pokoriť sa priviedla Ježiša Krista k životnému vrcholu, na ktorom sa z lásky za nás obetoval.

                                                                                                          Farský kolektív        

Galéria


Farská rodinná sánkovačka

Čaro zimy sa tohto roku najviac ukázalo až cez jarné prázdniny. A tak v utorok 27. februára 2018 sa veriaci spolu s duchovnými otcami vybrali na „Farskú rodinnú sánkovačku a lyžovačku“. Ako farská rodina sme začali rannou sv. omšou o 7.00a po nej sme sa vybrali do zasneženej prírody v lyžiarskom stredisku Drienica. O príjemné a bezpečné cestovanie tridsiatich športovcov a milovníkov prírody sa postarala prepravná spoločnosť „SEM-TAM“ :). Pár rodín dorazilo za nami na autách. Rodiny s deťmi ako i mladí si tak mohli vychutnať nielen čaro a krásu prázdnin, ale najmä zasneženej prírody. Niektorí na lyžiach, iní na sánkach, lopároch i snežných tanieroch. Nechýbalo ani príjemné občerstvenie z vlastných zásob alebo z ponúk bufetu pod lyžiarskym svahom :).

Túto príležitosť sme vnímali ako Božiu ponuku i starostlivosť k budovaniu jednoty a vzájomného pochopenia v našej farskej rodine. Preto najväčšia vďaka patrí Pánovi za starostlivosť ochranu  i nápad ísť do Božej prírody a tešiť sa z krás, ktorými nás obohacuje náš Stvoriteľ. Lebo centrom každej farskej rodiny je ten ktorý povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

                                                                                              Farská pastoračná rada

Galéria

 

Kázeň s deťmi. Takýto názov niesla mikulášska talkshow. Za sprievodu moderátorky Zlatky Buchtovej sme v našom kostole 7.decembra spoločne privítali svätého Mikuláša. Sám nám prerozprával svoj životný príbeh ale ponúkol nám aj rady do života – ako sa stať svätým. Tento krásny čas nám spestril čert, na ktorom sme sa naučili, že byť zlým sa neoplatí. S nami – hriešnymi ľuďmi zlo prichádza aj do chrámu, domu Boha. Svojou snahou a počúvaním Božieho volania sa aj najväčšie zlo dokáže obrátiť na dobro či skutok lásky. Ďakujeme Bohu, že za štedrej prítomnosti detí nás štedro potešil aj svätý Mikuláš.

Galéria


PS: Milujem ťa!

Aký vzácny dar…ten najkrajší…aj pre zosnulých…našich milovaných…svätá omša venovaná práve im…náš dar ich pokoj…náš dar ich svetlo…najkrajší dar…svätá omša…neskutočné milosti…naše požehnanie ich sľúbené víťazstvo…naša a ich láska…naša obeta ich vyslobodenie…moja modlitba ich vykúpenie…

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji!

Galéria


Za všetko čo nám dávaš…Ti ďakujeme!

Len kvapku malú si vložil do mojich rúk len kvapku malú si teraz pýtaš späť. Táto kvapka v Tvojich rukách sa na hojný dážď zmení, čo celú zem zúrodní…Slová tejto piesne rozprávajú o požehnaní nás od Boha Otca, ktorý sa o nás s láskou a vždy stará. Ďakujme mu za každý dar, za náš každodenný chlieb…nie u každého je to samozrejmosťou.

IMG_6368 

Pod krídlami anjelov…

Takýto názov niesol náš 2.farský deň, ktorý sa konal v sobotu 11.júna. Pri svätej omši v rámci homílie nám kňazi a mladí spolu s deťmi predstavili krátke výstupy najmä o strážnych anjeloch. Potom sa začali hry anjelov pre všetky deti. Súčasne prebiehala súťaž “Moje halušky sú lepšie ako tvoje” ktorá sa spolu s detským štvorbojom vyhodnotila v závere. Dobrú náladu všetkým priniesla aj Krasňanka počas ktorej si zasúťažili aj dospelí a to vtroch disciplínach: chytanie loptičiek, balónový tanec a prefukovanie loptičiek.

Všetkým organizátorom, kurátorom, zúčastneným deťom i mladým, návštevníkom a veriacim zo srdca ďakujeme za spoločné chvíle radosti, smiechu a spoločenstva, ktoré nám daroval Pán.

Galéria

 

Odpustový priateľský zápas

V rámci programu odpustového víkendu, sa v nedeľu 08.05.2016, na multifunkčnom ihrisku v Strážskom, uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi „Rimanmi a Grékmi“. V zápase si zmerali svoje sily a kondičku všetci, ktorí mali chuť a silu trochu sa zabaviť a zašportovať si. Ďakujeme Pánu Bohu za pohodový a požehnaný večer, a vyprosujeme si od Neho mnoho ďalších krásnych stretnutí. J

Galéria


Grilovačka 2016
Po najkrajších momentoch detí, ktoré prežili v nedeľu pri prvom sv. prijímaní sme sa v týždni stretli znova. Pri detskej sv.omši sme ešte raz poďakovali nášmu Pánovi a potom sme radosť preniesli na ihrisko, trampolínu a ku klobáskam. Zábavy, srandy a pohody bolo na rozdávanie…
 
 

Sobotné detské šantenia

Hneď prvé lúče slnka nás s deťmi vytiahli vonku a užívať si ich. A nebolo to len o zábave, súťažiach a super futbale, ale aj o biblickej katechéze, kde si postupne, podrobnejšie rozoberáme postavy Starého zákona, ktoré preberáme na detských sv. omšiach. Vďaka za krásne chvíle.

Nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole, futbal, smiech, radosť a pár slzičiek. Aj o tom bolo tretie sobotné detské šantenie. Spoločne ďakujeme nášmu Pánovi za tieto krásne spoločné chvíle.

kaplán Matúš

Galéria


Krížová cesta – Veľký piatok

Škola, obchod, krčma, ihrisko.. Mnohí by povedali, že tieto miesta nemajú nič spoločné s farnosťou a jej spoločenstvom. A práve naopak… Veľkopiatočná doobedňajšia krížová cesta nám povedala, že práve tieto miesta sú pre rozvoj vzťahov najpodstatnejšie. Aj my sme sa mnohí stretli na cestách nášho mesta, ktoré boli cestou utrpenia nášho Pána. Nech On sám kráča s nami, aby sme s Jeho požehnaním vytvárali nádheru spoločenstva nie len “na oko” v kostole, ale živé a pravé všade tam, kde budeme..

Galéria


 
Milosrdná kvapka krvi 2…

Aké jednoduché a zároveň, aké ťažké… Niekoho to nestojí nič- darovať, niekoho dni veľkého vnútorného boja a premáhania sa … A niekoho ani nenapadane, že sa to týka aj jeho, no možno len do chvíle, keď sa ho to bude bytostne dotýkať, alebo jeho blízkych…ale nebude už neskoro? Zo srdca ďakujem našim 23 darcom, nie za pekné slová, ale za konkrétny prejav milosrdnej lásky. Nech vás náš Pán hojnejšie požehnáva…

Matúš Bašista, kaplán

Galéria 


 
Deti a krížová cesta…

Obyčajné veci všedného, každodenného života – detí aj nás. Obyčajnosť symbolizovala neobyčajné okamihy strápeného Krista. On sa zriekol všetkého…naše deti sa učia zriekať vecí, ktoré ich nezachránia ako náš Spasiteľ, ale pomôžu im formovať sa. Nech deťom i dospelým pomáha Pán zriekať sa vecí a určiť si vhodné predsavzatia.

Galéria


 
Večer plný  skvelej hudby, zábavy, úsmevu, tanca a dobrého jedla….

Aj o tom bola naša 2. farská plesová zábava v sobotu 30.01.2016. Celým večerom nás sprevádzala hudobnáskupina Happy, ktorá spolu s hosťom večera, hudobnou skupinou Krásňanka a Echo bend, vytvárali úžasnú tanečnú atmosféru. Mladí našej farnosti si pripravili zábavný program, po ktorom nasledovala očakávaná tombola, v ktorej  viacerí z nás vyhrali krásne a hodnostné ceny. Kúpou tombolového lístka sme prispeli na spoločné aktivity detí a mladých našej farnosti. Aj touto cestou ďakujme Pánu Bohu za milosť,  prežiť  takéto krásne spoločné chvíle, všetkým zúčastneným za vytvorenie výbornej atmosféry a v neposlednom rade nášmu p. kaplánovi Matúšovi a všetkým, ktorí  mu to celé pomohli zorganizovať.

L.V.

Galéria


Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce každú rodinu…

Po čase sme sa aj my znovu zapojili do koledovania a zbierky Dobrej noviny. Ochota detí slúžiť a odhodlanie pomôcť iným deťom v Afrike bola veľká. Ďakujme Pánovi, že si vieme takto pomáhať… Nech nás vedie On sám aj vo výchove ďalších štedrých generácií. Sám predsa povedal: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Galéria

 

 Vianoce trochu inak…

jaslickova

Priali by ste si niekedy, ako sa hovorí, odtiahnuť oponu a nazrieť, čo sa deje v zákulisí prvých Vianoc?
My sme si to priali a svoju predstavu sme aj zrealizovali. Chceli sme byť v nebi a vidieť to.
Celý tento Vianočný nebeský príbeh sa konal v deň Pánovho narodenia v našom chráme. Z priestoru modlitby sme vytvorili s deťmi (podľa nás 🙂 ) pravú atmosféru neba. Nebo nie je výmysel! Veď ako Ježiško zostúpil k nám, tak aj my sme chceli vystúpiť hore k nemu. Nádherný priestor, atmosféra neba, opona medzi nebom a zemou…To všetko sme mohli v ten deň zažiť.
Ďakujeme Bohu za tieto milosti tohto požehnaného času aj všetkým, ktorí nám svojou námahou a obetou priniesli a predviedli kus neba už tu počas pozemského putovania.

M.V.

Galéria


 

DETI  DEŤOM

deti

V čase dušičkovej oktávy, sme ani my s deťmi nezabudli na zomrelé dušičky. Konkrétne na detské dušičky nenarodených a narodených zomrelých detičiek.  Na sv. omši sme si vysvetlili, čo sa po smrti stane s dušou človeka a kam môže smerovať. Potom sme podpisom na srdiečka a prilepením na veľkú sviecu darovali odpustkový darček za tieto detičky a položením tejto sviece pri kríži na cintoríne, sme sa spoločne modlili určené modlitby za spásu ich duše.

Galéria


 
Dušičky

dusicky
V pondelok na spomienku všetkých verných zosnulých sme vo farskom kostole slávili špeciálnu sviečkovú sv. omšu. Každý svojou sviečkou,  položenou vpredu na určené miesto, sme konkrétne prosili za dušu našej milovanej blízkej osoby. V atmosfére bez svetiel, iba pri sviečkach, sme tak osobnejšie a emotívnejšie prosili o odpustky za duše našich blízkych.

Kaplán Matúš

Galéria


Posledný Deň radosti vo farnosti 2015 – záver prázdnin

Posledný a snáď najnáročnejší na pohyb a riešenie úloh. Taký bol štvrtý deň radosti vo farnosti. Začali sme najkrajšou chvíľou dňa – svätou omšou. Po nej sa celé dobrodružstvo agentov začalo. Deti rozdelené do skupín spolu sa so svojimi vedúcimi vybrali pátrať po stopách a indíciách, ktoré ich prevádzali takmer po celom meste. Úlohou agentov bolo vyriešiť všetky úlohy za čo najkratší čas a doraziť do cieľa. Agenti 007 sa popasovali s hľadaním indície podľa biblických skratiek, putovaním na cintorín odkiaľ ich cesta smerovala cez kostolníkov dom až do Tesca. Odtiaľ prešli na amfiteáter, čo bolo len mätúcou indíciou, späť na zmrzlinu a poslednou zastávkou bol náš chrám.
Deň agentov pokračoval rodičmi vopred pripravenou grilovačkou a hrami. Posledná zábava bavila všetkých najviac. Prestrelka alebo farský paintball rozveselil všetky biele tričká farbami. Pri tom zaznelo málo slov ale veľa radosti o čom tento deň aj bol.
Deň sme ukončili vyhodnotením skupín agentov kde sa víťazmi stala skupina č.6 v zložení detí: Janka Durillová, Tobias Dubiak, Matúš Misár s vedúcimi skupinky Aničkou Makarovou a Majkou Tkáčovou. A spoločne sme s radosťou ukončili sériu Dní radosti vo farnosti 2015 a zároveň aj letné prázdniny.

Megi V.

Galéria 


 
Dni radosti vo farnosti- 3.diel”

Cyklistika a turistika. To bolo náplňou radosti s poradovým číslom 3. Hoc cyklistov bolo málo, turistov bolo viac. Krátkou pätnásťminútovou jazdou na bicykli sa šiesti statoční dostavili k filiálnemu kostolu sv. Michala v Brekove, kde už čakali turisti. Po spoločnej fotke sme sa spoločne vydali na Brekovský hrad. Po obhliadke hradu a vypočutých zaujímavostiach hradu od nášho sprievodcu sme sa presunuli nižšie do altánku, kde sme si oddýchli, nabrali novú silu z opekačky ale aj zahrali a zabavili v súťažiach. Šťastní, vysmiati aj unavení sa vrátili všetci domov. Či už pešo alebo bicyklom 🙂 Taký bol náš ďalší deň..

Galéria


 
„Dni radosti vo farnosti- 2. diel “

Modlitba, stretnutie, stany, svätá omša, smiech a zábava, vatra, štipka strachu, nočné premietanie rozprávok… Toto vystihuje náš Deň radosti vo farnosti č.2. Nové zážitky, noví priatelia, dobrá atmosféra, to všetko sme našli pri spoločných chvíľach strávených na stanovačke. Ďakujeme Pánovi, že sa ako stále postaral…či už s počasím, prípravami, priebehu celej akcie, ale aj skrz pána kaplána Matúša, ako sa stať Jeho Božími bojovníkmi.
P.S.: Ef 6, 10- 18

Galéria


 
„Dni radosti vo farnosti- 1. diel “

Farské dni radosti, ktoré budeme spoločne prežívať počas celých prázdnin, začali práve vo štvrtok 16.07.2015 dňom, kedy sme sa na malú chvíľu stali umelcami. Samotnému bohatému a pestrému programu predchádzalo rozdelenie deti do 5 skupín. Každá skupinka mala aj svoju náhradnú „mamičku“, ktorá bola stále ochotná pomôcť a zároveň aj poradiť svojim detičkám pri akejkoľvek príležitosti. Následne začal veľmi bohatý a zaujímavý program, kedy deti ako slávne celebrity, ktoré majú svoje odtlačky na chodníku slávy, tak aj naši malí umelci si spravili odtlačky rúk na plagát slávnych. Aby sme nezabudli ani na umelcov v podobe tanečníkov, tak sa deti na malú chvíľu nimi aj stali a spoločne sme si zatancovali belgický tanec. Svoju kreativitu a fantáziu mohli predviesť aj v podobe vytvárania sošiek z plastelíny. Podmienkou bolo, že to musí byť niečo, čo stvoril náš nebeský Otec. Deti to výborne zvládli a vytvorili nádherné diela ako napr. rôzne zvieratka, stromy, kvety, slniečko, zemeguľu a mnohé iné. Priestor bol aj pre rôzne voľné hry, kedy deti mohli robiť to, čo chcú. Dá sa povedať, že najviac radosti a smiechu im prinieslo hádzanie balónov naplnených s vodou. Deti sa tak mohli osviežiť a poriadne vyblázniť. Keďže nám počasie prialo a slniečko poriadne svietilo, tak deti boli osviežené aj vodou v podobe striekania s hadice.Toľko smiechu, kriku a radosti pokope ste ešte nevideli. Tak nasledoval chutný obedík od našej milej a srdečnej pani kuchárky Renátky Kusýovej, ktorej veľmi pekne ďakujeme. Spoločný čas s Bohom deti zakončili na dekách pri katechézke od nášho pána kaplána Matúša, kedy z jeho úst mohli počuť mnoho krásny a múdrych myšlienok a zároveň sa naučili orientovať vo Svätom písme. Otestovali sa v rôznych úlohách a načerpali duchovnej sily. Naučili sa aké vlastnosti ma Boh, čo nám bráni vidieť a cítiť Boha a mnohé iné dôležité veci. Aj takto sme strávili spoločný čas a už sa tešíme na ďalší deň radosti, ktorý bude veľmi zaujímavý…

Galéria


Koniec školského roka 2014/15 a naša farská rozlúčka…

Po záverečnej detskej sv. omši, kde sme Bohu ďakovali za uplynulý rok sme sa presunuli do farského altánku. Tam už len pokračoval krásny a vydarený večer, plný úsmev, zábavy a hier. Chutné „ražniči“ v podaní excelentného kuchára len spríjemnili spoločné chvíle a rozhovory rodičov detí. Vďaka vám všetkým..

Kaplán Matúš

Galéria


 
 
Miništrantský futbalový turnaj 2015

Aj tento rok sme „tvrdo“ športovali a nezaháľali… J Tento krát sme futbalovo zápolili na ihrisku v Strážskom a neodradila nás ani totálna horúčava. Aj keď sa nám turnajové ihrisko zmenšuje (neviem či sa rodí menej chlapcov, alebo…) som vďačný chlapcom, ktorí prišli a hlavne slúžia pri oltári počas celého roka. Veľké ďakujem patrí aj kurátorom za už tradične ukážkovo chutný guľáš ako aj za pomoc pri celkovej príprave. Víťazom sa nakoniec stali chlapci z Brekova. Druhé miesto obsadili chlapci z Pustého Čemerného a na treťom mieste skončili domáci Strážčania.

Galéria


 
Výlet Košice

Košice, srdce našej arcidiecézy a cieľ nášho farského výletu…

Prvou zastávkou bola košická detská historická železnica, kde sme sa vláčikom odviezli do indiánskeho mestečka v ktorom deti čakal bohatý zábavný program. Naša trasa pokračovala prehliadkou kňazským seminárom, kde nás sprevádzal náš bývalý pán kaplán Peter Ceľuch. Ďalej sme putovali do Ruskova s najdôležitejšou zastávkou. Slávili sme svätú omšu. Po nej nás Ruskovčania prijali na farskom dvore s pohostením a priestorom na posledné vybláznenie sa detí na ihrisku. Takto sme ukončili náš výlet so šťastným návratom domov. Zo srdca ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za požehnaný čas, všetkým deťom a zúčastneným, organizátorom a v neposlednom rade tým, ktorí nás prijali a tak prispeli ku skrášleniu našich spoločných chvíľ.

m.v.

Galéria 


Prvý farský deň

06.06.2015 – Deň plný zábavy a zážitkov… Plný farský dvor detí, mladých, dospelých aj našich starých rodičov- to sa nevidí len tak a každý deň. Prví účastníci sa rozbehli už pred obedom varením súťažných guľášov.
Farský deň pokračoval podstatou – svätou omšou. V nej sa nám priblížil učiteľ školy rodiny Blažej Vaščák, príhovorom o rodine. V závere svätej omši bol predstavený maskot dňa – Zajko a ďalší priebeh programu.
Nasledovala olympiáda detí, ktorej víťazom s najvyšším počtom bodov sa stal Dominik Sabanoš. Taktiež sa vyhodnotili všetky súťažné guľáše. Súťažných družstiev bolo 11 a výherkyňami sa stali kuchárky družstva „Drevená vareška“.
Voľnou zábavou a hrou detí sa dospelí zabavili v hre 5 proti 5. Andrej Bičan v podobe dvoch polovíc našich duchovných otcov Matúša a Augustína odštartoval súboj dvoch „pozliepaných“ rodín z prítomných: rodina Bohuznáma a Veselá. Bodové skóre posunulo rodinu Bohuznámych do finále a najvyšší počet bodov získal Peťo Šuľák, ktorý zároveň získal ocenenie „naj dospelý“.
V závere sa losovala na ceny bohatá tombola detí, ktorej víťazkou sa stala Sárka Behúnová. Takto ubehol náš prvý farský deň, ktorý nám všetkým umožnil spoločne sa stretnúť, porozprávať, zabaviť…Aj takéto stretnutia a radosť je milá Bohu. Veď aj tento deň niesol myšlienku: „USTAVIČNE SA RADUJTE V PÁNOVI! OPAKUJEM: RADUJTE SA!“
…a nám radosť nechýbala.

Galéria


 

Godzone 2015

V pondelok 20. apríla do našej farnosti zavítala evanjelizačná skupina Godzone. V úvode sa krátko predstavili. Pokračovali osobnými svedectvami o tom, ako sa Boh dotkol ich života.  Pre všetkých zúčastnených boli veľmi obohacujúce.  Program pokračoval  motivačným zamyslením.  Zamyslením o Božej láske k nám, o tom, že Boh nám nedal prikázania, aby nás obmedzoval, ale preto, lebo On ako náš Nebeský Ocko nás nekonečne miluje a  najlepšie vie čo je pre nás dobré,  nechce, aby sme si svojim konaním ublížili.  Potom sme sa pomodlili modlitbu, ktorou sme sa odovzdali Bohu , pozvali ho do svojho srdca a života, aby ho naplnil, aby cez nás konal.  Nasledovala spievaná modlitba chvál, počas ktorej sa mladí z Godzonu modlili modlitbu príhovoru nad veriacimi,  ktorí mali záujem.  Bol to veľmi silný zážitok pre všetkých zúčastnených a veríme, že v nich bude rezonovať ešte dlhú dobu .

Potvrdzujú to aj spätné väzby mladých, ktorí sa k programu vyjadrili nasledovne :

Bolo to super.. Už od začiatku ako začali so svedectvami. Zaujalo to ako nás, tak aj staršiu generáciu. Čo je veľmi dobre.. pokračovanie programu vzadu v kostole bolo tiež super, skvelé slova atď. Jediné negatívum je asi to, že to bolo krátko

Paráda mega bolo cítiť Božiu prítomnosť, proste top…

Bolo to super…bola som úplne spokojná. Všetci boli milí a zlatí… Bola som rada, že k nám prišli a že boli ochotní takto cestovať.

Boli super,  fakt dobré svedectvá kde sa niektoré veci odrážali v mojom živote a tak som to bral aj ako takú inšpiráciu pre mňa. Modlitba príhovoru – no comment, to pre mňa znamená veľa :)) ľudia z Godzone boli super ako aj celé Godzone, som vďačný za človeka ktorý to celé zorganizoval, zavolal ich sem aj za ten čas, neľutujem že som sa neučil a potom som musel do tretej rána robiť referát :))

Miriam Sabanošová

Galéria


 

Vigília Zoslania Ducha Svätého

…Do tmy našich dní

„Duch Svätý píše Boží zákon do našich sŕdc – nie na kamenné tabule ako v starom zákone. Duch Svätý premení naše srdce a naplní ho radosťou a spôsobí, že nás všetko Božie priťahuje veľkou silou a je to pre nás neodolateľné. Všetko plníme nie z povinnosti, ale z lásky
a s radosťou. Len táto radosť v nás môže presvedčiť tých ostatných okolo o tom, aký je Boh. Naša tvár má byť obrazom tváre Božej.“ (Pavol Havlát)

A čo my? Žiari z našich tvárí Božia tvár? Dovolili sme Tešiteľovi- Duchu Svätému, aby nás premenil a pritiahol k sebe? Poprosme ho o jeho dary aj dnes, tak ako sme prosili počas vigílie Ducha Svätého. Sedem plamienkov horiacich v tme, znázorňujúcich sedem darov Ducha Svätého, by malo horieť aj v nás. Buďme Kristovým svetlom v temnote dní dnešného sveta. Lebo náš Pán nám dáva svoj oheň, ktorý viac nezhasne…

Galéria

 


„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“
(Mt 5,8)

Motto tohtoročného arcidiecézneho stretnutia mládeže.  Aj my, 12-ti mladí našej farnosti spolu s o. Augustínom sme sa stretli so zvyškom arcidiecézy v sobotu (11.4.´15) v Prešove.
Ako v minulosti, ani tento rok zasväteného života sa ADSM-ko nezačalo inak ako svätou omšou s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom ktorú sme spoločne slávili vo františkánskom kostole.

Pokračovalo to „BalON/OFFkou“ (púšťaním balónov) na námestí pri Konkatedrále sv. Mikuláša a nasledovnými habitovými workshopmi v Gymnáziu sv. Moniky.  O 15:00 sme mali spoločnú modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, pokračovalo to odovzdávaním ocenení (HLAS) cez info o SDM Krakov a P15 nasledoval koncert skupiny KERYGMA a SIGN.
Po koncerte sme sa krátkou adoráciou dopracovali k záverečnému požehnaniu a ukončeniu ADSM.

Náš celkový dojem: na 1*

Mládež farnosti Strážske

Galéria


 

 

 Krížová cesta so symbolmi

To, čo najviac symbolizuje a vystihuje pôstne obdobie sú krížové cesty.  Pravidelne sa ju spoločne modlíme a tak sa nechávame viesť samým Pánom Ježišom na jeho krížovej ceste aj na našej ceste životom. Tento krát sme spolu s mladými, dospelými a seniormi prehádzali krížovou cestou so symbolmi, podfarbenou hudbou s filmu Umučenie Krista. Jednotlivé zastavenia mali vlastný symbol či vec, ktorou sme toto zastavenie chceli lepšie vysvetliť a prežiť.


 

Spoločné chvíle s hokejom

Utužujeme vzťahy a cez rôzne aktivity a akcie sa chceme lepšie spoznávať. Vediac, že viera má byť činná a aktívna v každodennom našom prežívaní, našich vzťahoch aj mimo  kostola, rozhodli sme sa, že pohladíme aj nášho športového ducha. Natlačili sme sa do autobusu ako sa len dalo a vybrali sme sa na hokejový zápas HC Košice- HK Poprad.. A bol to pekný zážitok a vydarená akcia…


 

Darovali sme krv…

Máme za sebou 1. farskú milosrdnú kvapku. 26 darcov si k nám našlo cestu a zapojilo sa do záchrany života ďalším desiatkam zúfalo čakajúcich na krv. Po darovaní krvi, sme sa na fare posilnili chutným obedikom, doplnili červené krvinky a takto ďakovali Bohu, že v pôstnom čase sme mohli urobiť ďalší skutok telesného milosrdenstva.