Dekrét – mimoriadne odpustky veriacim

Inštrukcia – sviatosť zmierenia

Inštrukcia – Veľkonočné trojdnie