Ponúkame Vám inšpirácie a odporúčania ako doma, v rodine alebo aj osamote prežiť čas od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele:

Krížová cesta počas epidémie

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie 2020

Veľkonočné trojdnie doma 2020

Veľkonočné trojdnie doma 2020 – prílohy

Veľkonočné trojdnie doma 2020 – mobilné zariadenia online