Pondelok /06.07./

sv. Márie Goretti, panny a mučenice
spomienka

18.00 Strážske
+ Jozef a Margita Gerboc
+ Ján a Alžbeta Ješko
19.00 Brekov  
 + Ján, Pavlína a Mária Mihaľko
+ Michal Nemec

Utorok /07.07./

sv. Antona Mariu Zaccariu, kňaza
spomienka

18.00 Strážske
+ Jolana Nistorová  
17.00 Pusté Čemerné

Streda /08.07./

féria

18.00 Strážske
+ Anna Terezková
19.00 Brekov
+ Ján a Sabína Mihaľko
+ Ondrej Haluska

Štvrtok /09.07./

25. výročie konsekrácie farského kostola v Strážskom

18.00 Strážske – konsekračná
+ Ondrej a Anna Gadžo
Za veriacich celej farnosti
17.00 Krivošťany

Piatok /10.07./

féria

18.00 Strážske
+ Ján a Mária Kokočák
19.00 Brekov
+ Michal a Anna Gašpar
+ Ján a Alžbeta Ješko

Sobota /11.07./

sv. Benedikta, opáta a spolupatróna Európy
sviatok

18.00 Strážske s plat. nedele
ZBP pre Jaroslava Šimka
 

Nedeľa /12.07./

15. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Popčákovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Máriu Štofejovú

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 27 – Boh je pri ľuďoch i na Domaši. – Akcia Podeľme sa bola úspešná napriek núdzovému stavu. – Čo sme možno nevedeli o pápežovej návšteve Slovenska, ktorú na Slovensku chystal double. – Sv. Ján Pavol II. bol pod strechou uršulínok i na Spišskej Kapitule. – Západná cirkev slávila svojich patrónov. – Denník kardinála Pella z väzenia vyjde knižne. – Vyšlo nové direktórium pre katechizáciu. – Biskupi v Nemecku pripravujú zmeny v seminároch. – Rehoľníčka zavraždená pri satanskom rituáli bude blahorečená. – Dávid bol svätcom i hriešnikom. – Slovanskí vierozvestovia sv. Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat. – Sme dedičmi výnimočnej liturgie. – Zrozumiteľná reč bola dôležitá pre šírenie evanjelia. – Aj v rušnom veľkomeste je priestor pre vieru. – V hlavnom meste spomínali na rušenie seminárov. – Uviesť deti ku eucharistickému stolu je zodpovednosťou. – Najviac žiadaní sú informatici. – Keď málo slovami povieš veľa.
  • Vo štvrtok 09.07.2020 o 18.00 ste všetci srdečne pozvaní na 25. výročie konsekrácie farského kostola v Strážskom za účasti a pod vedením košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča. Po skončení celej slávnosti pozývame bývalých i terajších kostolníkov, kurátorov, kantorku i upratovaciu čatu na večeru.