Pondelok /26.04./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Milan Pec
17.00 Brekov – pohrebná – detská
+ Milan Horváth

Utorok /27.04./

féria

18.00 Strážske
+ Michal a Regina Pavlovčák  
17.00 Krivošťany

Streda /28.04./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Jozef a Mária Štefanovskí
17.00 Brekov – pohrebná
+ Mária Gaľová

Štvrtok /29.04./

sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
sviatok

18.00 Strážske
+ z rodín Magyarovej, Sukeľovej
17.00 Pusté Čemerné

Piatok /30.04./

sv. Pia V., pápeža
spomienka

18.00 Strážske
+ Veronika Andrášová
17.00 Brekov – pohrebná
+ Ján Kurtík

Sobota /01.05./

sv. Jozefa, robotníka
spomienka

17.00 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Ladislav Lipovský

16.00 večeradlo s Pannou Máriou

17.00 Brekov – seniorská spn.
+ Michal, Anna, Andrej, Mária P.

Nedeľa /02.05./

5. veľkonočná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Slavomíra Geľatka 

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Jozefa Mihaľka č. 17

  • KN č. 16 – Otcovia biskupi vítajú opätovné sprístupnenie bohoslužieb. – V Bratislave i Podolínci si pripomenuli výročie barbarskej noci. – Výzva na záchranu ružomberskej kalvárie. – Prosme Pána žatvy o jeho robotníkov. – Katedrála Notre-Dame bude mať krov z tisíc dubov. – Slovenskí saleziáni prijali lektorát i akolytát. – Moravou prechádza diaľková pútnická cesta. – Emeritný pápež Benedikt XVI. sa dožil 94 rokov. – Na Haiti uniesli kňazov i rehoľné sestry. – Počet katolíkov vo svete mierne rastie. – Jozef prijíma Božie plány. – Modlitba otvára dvere Duchu Svätému. – Modlievajme sa za dobrých pastierov. – Prečo sa máme vlastne modliť. – Ak chceš dobre žiť, pamätaj na smrť. – Je to o vnímaní Božej blízkosti. – Správne citlivé svedomie svedčí o pravde v nás samých. – Život zasvätil rodinám. – V Blatnom pomáha s poľnými prácami sv. Vojtech, patrón roľníkov a hospodárov. – Boh prináša človeku vnútornú rovnováhu. – Príbehy Slovenky s africkým srdcom. – Jej srdce bilo pre svetové misie. – Milovať Ježiša Krista až do zabudnutia seba samého.
  • V stredu 28.04.2021 po večernej detskej omšičke bude krátke stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov katolíckych škôl.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“ a počas mariánskeho mesiaca mája sa pred svätou omšou budeme modlievať litánie loretánske.