Pondelok /05.07./

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
+ Pavol Maťaš

08.00 Brekov
ZBP pre Máriu Jurovú

09.30 Pusté Čemerné

Utorok /06.07./

sv. Márie Goretti, panny a mučenice
spomienka

18.00 Strážske
+ Anton Balog

15.00 Krivošťany – sobáš. obrad
ZBP pre Juraja P. a Nikolu T.

Streda /07.07./

sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza
spomienka

18.00 Strážske
+ Anton Tkáč

17.00 Brekov
+ Jozef, Anna, Milan Horvát

Štvrtok /08.07./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Oliva Krpenská

 

Piatok /09.07./

26. výročie konsekrácie farského kostola v Strážskom                                  

19.00 Strážske – konsekračná
ZBP pre Annu Šurmánekovú
+ Ján, Jozefína, Ján Višňovskí

18.00 Brekov
+ Mária Štofejová č. 188

Sobota /10.07./

féria

18.00 Strážske s plat. Nedele
+ Regina Pavlovčáková

15.00 Brekov – sobášna spn.
ZBP pre Mariána a Miroslavu M.

Nedeľa /11.07./

15. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodiny Miško a Šándor 

08.00 Brekov
ZBP pre rodinu Kováčovú

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 26 – Slovenskí biskupi opätovne vydali stanovisko k očkovaniu. – Porevoluční kňazi oslávili strieborné jubileum. – Košická eparchia má nového arcibiskupa Cyrila Vasiľa. – Skrytá tvár vojny. – Rodiny a farnosti spojí nový svetový deň. – Objavili relikvie sv. Jána Krstiteľa. – Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfóbii. – Lekári vyzývajú zrušiť domáce potraty. – Medžugorie si pripomína 40 rokov od prvých zjavení. – Malé spoločenstvá sú kvasom tiež dnešnej kultúry. – Sv. Peter a Pavol predstavujú odlišnosť i harmóniu. – V živote ukázali zásadné stanovisko viery. – V jacovskej farnosti je pre koho žiť. – Siahnuť sebe alebo inému na život je v závažnom rozpore s pravou láskou. – Radujme sa z lásky. – Patrónka cyklistov.
  • V piatok 09.07.2021 o 19.00 ste všetci srdečne pozvaní na 26. výročie konsekrácie farského kostola. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude tunajší rodák Jozef Kadlic. Po skončení slávnosti budeme mať také skromné agapé pod holým nebom medzi kostolom a farskou budovou, v prípade nepriaznivého počasia v katechetickej miestnosti alebo aj pod farským altánkom, kde bude aká taká strecha nad hlavami.