Pondelok /08.11./

féria

18.00 Strážske
ZBP pre Mariána a Annu L.
17.00 Brekov – detská
+ Michal, Mária Š. a Michal R.

Utorok /09.11./

Výročie posviacky Lateránu

18.00 Strážske
+ Štefan, Mária, Michal, Pavol Ď.
17.00 Pusté Čemerné

Streda /10.11./

sv. Leva Veľkého, pápeža
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ z rod.Leško, Perenič, Repovský
17.00 Brekov
+ Matej, Mária a Ján Porvažník

Štvrtok /11.11./

sv. Martina z Tours, biskupa
spomienka

16.15 Strážske-Eucharistická adorácia

18.00 Strážske
+ z rodiny Kolibabovej

17.00 Krivošťany

Piatok /12.11./

sv. Jozafáta, biskupa a muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodín Baánovej a Behúnovej
17.00 Brekov
+ Ján Vajs a Ľubomír Pulc

Sobota /13.11./

féria

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Stanislav a Oliva Krpenský
17.00 Brekov – seniorská spn.
+ z rodiny Lengyelovej

Nedeľa /14.11./

  33. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Perháčovú   

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Antona Klajbana

  • KN č. 44 – Odpustky sú rozšírené na celý mesiac november. – Vytvorili pietne a zároveň pohrebné miesto pre nenarodené deti. – V hlavnom meste si pripomenuli kardinála Jána Chryzostoma Korca a v Rožňave i na Spiši spomínali na zosnulých otcov biskupov. – Festival opäť pripomenie obdobie neslobody. – Za novým zdražovaním KN je rast cien papiera. – Haitský biskup žiada o prepustenie misionárov. – Zvony pripomenú hlas nenarodených. – Arménsko a Gruzínsko majú pobočku nunciatúry. – Začnime nanovo od Ježiša Krista. – Máme viacero príkladov ako sa priblížiť k svätosti. – Organizáciou pápežskej návštevy sa chcel poďakovať Cirkvi. – Hudba potrebuje súzvuk nástrojov a zároveň i ľudí. – V Šaštíne to dirigenti i zbor zvládli na výbornú. – Skutkami preklínania a zlorečenia ideme proti samému Pánu Bohu. – Tešíme sa z mnohých patrónov a zároveň orodovníkov v nebi. – Sandra ukázala ako sa dnes stať svätým človekom. – Buďme volajúcim hlasom. – Ekočasopis pre školákov, ktorý na Slovensku chýbal. – Diplomatár je svedkom dejín.
  • Vo štvrtok v deň ustanovenia Eucharistie od 16.15 bude možnosť tichej adorácie vo farskom kostole.
  • Plnomocné odpustky pre dušičky v očistci môžeme za splnenia obvyklých podmienok získavať počas celého dušičkového mesiaca novembra. Podmienky nájdete v katolíckej tlači i v katolíckych médiách. Vďaka.