Pondelok /15.11./

sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske
+ Vasiľ Prokopovič
17.00 Brekov – detská
+ Ján, Peter, Jaroslav Juhás

Utorok /16.11./

sv. Margity Škótskej a Gertrúdy, panny
spomienka

18.00 Strážske
+ Peter a Leonard Mitro
17.00 Pusté Čemerné

Streda /17.11./

sv. Alžbety Uhorskej, rehoľ.
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ Jozef a Margita Gerboc
17.00 Brekov
+ Jozef a Kornélia Pohanka

Štvrtok /18.11./

féria

16.15 Strážske-Eucharistická adorácia

18.00 Strážske
+ z rodín Bubnárovej a Trnkovej

17.00 Krivošťany

Piatok /19.11./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Serafína Sabolová
17.00 Brekov – pohrebná
+ Milan Pavlík

Sobota /20.11./

bl. Anky Kolesárovej, panny a mučenice
spomienka

15.00 Strážske – sobášny obrad
ZBP pre Alexandra a Petronelu

18.00 Strážske – seniorská spn.
ZBP pre Alžbetu Maternovú

17.00 Brekov – seniorská spn.
+ Dušan Nemec

Nedeľa /21.11./

  34. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Trnkovú   

08.00 Brekov
ZBP pre Jozefa Oleárnika

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 45 – Začína sa najväčšia potravinová zbierka. – Zapálili svetlo obetiam potratov. – Svätomartinská zbierka podporí Moravu. – Apoštolský nuncius na Slovensku sa zriekol úradu. – Pápež František sa modlil za zosnulých a zároveň otvoril výstavu o putovaní ľudstva. – Slováci v Ríme spomínali na návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. – Vatikán chce do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie. – Stojme po boku vyčerpaných a zúfalých. – Na ceste za Ježišom Kristom nás vedie Duch Svätý. – O tom dni a hodine nevie nik, báť sa však nemusíme. – Núdzni sú súčasťou Božieho programu. – Ocenili dlhoročnú zodpovednú i cieľavedomú prácu. – Prorok Jonáš chcel pred Bohom ujsť. – Žiť v harmónii s Božou vôľou. – Napĺňa odkaz sv. Alžbety Uhorskej.
  • Vo štvrtok v deň ustanovenia Eucharistie od 16.15 bude možnosť tichej adorácie vo farskom kostole.
  • Nasledujúca 34. nedeľa v cezročnom období bude zároveň nedeľou Krista Kráľa a z tohto dôvodu budú pri všetkých nedeľných sv. omšiach pobožnosti Krista Kráľa spojené s Eucharistickým požehnaním.
  • Plnomocné odpustky pre dušičky v očistci môžeme za splnenia obvyklých podmienok získavať počas celého dušičkového mesiaca novembra. Podmienky nájdete v katolíckej tlači i v katolíckych médiách.