Pondelok /22.11./

sv. Cecílie, panny a muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ Anton Balog
17.00 Brekov – detská
+ z rodín Ambrovej a Bokovej

Utorok /23.11./

sv. Klementa, pápeža a Kolumbána, opáta
spomienka

18.00 Strážske
+ Imrich Gaf
17.00 Krivošťany

Streda /24.11./

 sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov mučeníkov
spomienka

18.00 Strážske – detská
ZBP pre Martu Husárovú s rod.
17.00 Brekov
+ Michal Slepák

Štvrtok /25.11./

sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
spomienka

16.15 Strážske-Eucharistická adorácia

18.00 Strážske
+ Štefan, Mária, Juraj, Margita

17.00 Pusté Čemerné

Piatok /26.11./

féria

18.00 Strážske
+ Ján Kirvej
17.00 Brekov – výročná
+ Viera Bubnárová

Sobota /27.11./

féria

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Milan a Milan Balint
17.00 Brekov – seniorská spn.
+ Pavol, Mária, Ján Baláž

Nedeľa /28.11./

1. adventná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Matúša a Lukáša Beňa   

08.00 Pusté Čemerné

09.30 Brekov
ZBP pre Jozefa Nemca

  • KN č. 46 – Bratislavská katedrála má nové zázemie. – Biskupi ďakovali nunciovi za jeho službu. – Na Spiši si pripomenuli svojho patróna. – Trnava si pripomína 600. výročie posviacky baziliky. – Gréci a Cyperčania sa tešia na pápeža Františka. – Kardinál Pietro Parolin navštívil Švajčiarsko. – Francúzski biskupi sa kajali a Poľskí biskupi vyzývajú na solidaritu. – Buďme vernými správcami sveta. – Pápež František sa v Assisi stretol s chudobnými. – Vianočné známky namaľoval bývalý bezdomovec. – Nepodajme sa únave. – Zverme ľudskú spoločnosť do rúk láskavého Kráľa. – Počas trojdnia ďakovali za návštevu pápeža na Slovensku. – Dobrovoľníctvom sa naučila ešte viac dôverovať Bohu. – Výchova vo svetle Ježišovej dobroty aj nárokov.
  • Vo štvrtok v deň ustanovenia Eucharistie od 16.15 bude možnosť tichej adorácie vo farskom kostole.
  • Nasledujúcu 1. adventnú nedeľu podporíme zbierkou Slovenskú katolícku charitu a zároveň pri všetkých sv. omšiach požehnáme adventné vence, pri ktorých sa potom aj spoločne stretávajme v modlitbe.
  • Plnomocné odpustky pre dušičky v očistci môžeme za splnenia obvyklých podmienok získavať počas celého dušičkového mesiaca novembra. Podmienky nájdete v katolíckej tlači i v katolíckych médiách.