Pondelok /22.02./

Katedra sv. Petra, apoštola

18.00 Strážske
+ z rodín Havrilovej i Slepákovej
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Utorok /23.02./

sv. Polykarpa, biskupa a muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodiny Geľatkovej  
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Streda /24.02./

féria

18.00 Strážske
+ Mária Bánová
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Štvrtok /25.02./

féria

18.00 Strážske
+ Terézia Kováčová
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Piatok /26.02./

féria

18.00 Strážske
+ Alexander Magyar
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Sobota /27.02./

féria

18.00 Strážske – s plat. Nedele
+ Jozef a Etela Čegiň
+ Jozef Dvorščák
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Nedeľa /28.02./

2. pôstna nedeľa

10.00 Strážske
ZBP pre Bohuznámeho 
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • KN č. 7 – Na pôst sa nevydávame sami, ale s Bohom. – Košickí skauti mali výročie. – Nitra si pripomenula historický medzník aj na Spiši spomínali na svojho biskupa Jána Vojtaššáka. – Počas pôsobenia biskupa Mariána Blahu Banskobystrická diecéza prekvitala. – Vydávajme v každej situácii svedectvo viery. – Pápež František hovoril s diplomatmi o výzvach v pandemickej dobe. – Modlitba je dychom kresťana. – Kajajte sa a verte evanjeliu zostáva stále aktuálne. – Prorok Ozeáš bol znakom nekonečnej Božej lásky. – Objavme nanovo Boží plán v medziľudských vzťahoch. – Služba pacientom je plná obety a ľudskosti. – Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá. – Motívom pôstu bola kajúcnosť či tragédia. – Bol to čas úprimného pokánia za hriechy. – Ako prežiť pôst naplno. – Žiakov vedú k tomu, aby sa nebáli vyjadriť vlastný názor.
  • Počnúc dnešnou 1. pôstnou nedeľou sa uskutoční jarná zbierka na podporu katolíckej charity, ktorú bude možné podporiť počas celého pôstneho obdobia buď finančným príspevkom priamo na účet alebo poštovým poukazom či načítaním QR kódu v mobilnej aplikácii, ktoré si všimnite na farskej výveske. Vďaka.
  • V nasledujúcom týždni budeme sláviť jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je však iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie i sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • Pobožnosti krížových ciest budú aspoň zatiaľ v súkromnej réžii v kruhu rodín s katolíckymi médiami.