Pondelok veľkého týždňa

 /29.03./

18.00 Strážske
 + Michal, Mária, Štefan, Anna Ď.
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Utorok veľkého týždňa

 /30.03./

18.00 Strážske
+ Michal a Mária Tecák  
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Streda veľkého týždňa

 /31.03./

18.00 Strážske
+ Emília, Emanuel, Emília Z.
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Zelený štvrtok

Pamiatka Pánovej večere

/01.04./

08.00 spoveď chorých po farnosti

10.00 Košice – katedrála – Dóm

17.00 Strážske – posledná večera
+ Anna Uhrinová a František Š.

Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľký piatok

Slávenie utrpenia a smrti P. J. /02.04./                                                         

14.00 pobožnosť krížovej cesty

15.00 Strážske – obrady umučenia
odhalenie a poklona sv. krížu

Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Biela sobota

Veľkonočná vigília

/03.04./

09.00 poklona pri Božom hrobe

19.00 Strážske – obrady vzkriesenia

Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľkonočná nedeľa

Pánovho zmŕtvychvstania

/04.04./

10.00 Strážske
ZBP pre rodinu Kopáčovú 
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • KN č. 12 – SSV spustil objednávky učebníc náboženstva. – Zverili sa svätému Jozefovi. – Pápež František udelil Vladimírovi Palkovi Rad sv. Gregora Veľkého. – Pozerajme sa na obmedzenia očami lásky. – Írsko má novú medzinárodnú svätyňu. – Portugalská Fatima opäť privítala pútnikov a v Taliansku sa púte ani pre koronavírus nezastavili. – Biblická archeológia spravila senzačný objav. – Prihláste sa ku Katolíckej cirkvi. – Cirkev nemôže požehnávať homosexuálne zväzky. – Duch Svätý je učiteľ modlitby a modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu. – Mlčiaci Ježiš nás oslovuje. – Odvážny otec mu je príkladom. – Vydali svedectvo Kvetnej nedele. – Božie znamenia sa neustále dejú. – Nová kalvária na Kysuciach ctí odkaz predkov. – Ako si ozvláštniť online komunikáciu. – Irackí mučeníci tretieho tisícročia. – Orchester výkrikov i tlmených slov.
  • Katolícku charitu i prenasledovaných kresťanov môžeme podporiť počas celého pôstneho obdobia buď finančným príspevkom priamo na účet alebo poštovým poukazom či načítaním QR kódu v m. aplikácii.
  • Na Zelený štvrtok navštívime chorých v rámci celej farnosti v tradičnom čase ako pred prvým piatkom
  • Na Veľký piatok umučenia Pána nás viaže prísny pôst rovnako ako tomu bolo i na popolcovú stredu!!
  • Možnosť získania odpustkov: Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky počas celého Posvätného Tridua: 1. Pri tichej adorácii Eucharistii na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom hymnu „Tantum ergo“, 2. Pri poklone krížu na Veľký piatok, Pri obnove krstných sľubov na Veľkonočnú vigíliu!!