Veľkonočný pondelok

 /05.04./

09.00 Strážske
+ Anton, Juraj, Mária Zaloma
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľkonočný utorok

 /06.04./

18.00 Strážske
+ Jozef Maľudy a Mária Harman  
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľkonočná streda

 /07.04./

18.00 Strážske
+ Michal a Berta Špirňák
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľkonočný štvrtok

/08.04./

18.00 Strážske
+ Pavol, Jozefína, Pavol Oblažný
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľkonočný piatok

/09.04./ 

18.00 Strážske
+ Pavlína a Helena Čorej
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Veľkonočná sobota

/10.04./

15.00 Strážske – sobášny obrad

18.00 Strážske – s plat. Nedele
+ Andrej, Helena, Mária Čabák

Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

2. veľkonočná nedeľa

Božieho milosrdenstva  

/11.04./

10.00 Strážske
ZBP pre jubilanta Petra Turčíka 
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • KN č. 13/14 – Slovenskí biskupi pokladajú iniciatívu Jána Figeľa za naozaj potrebnú. – Pomoc seniorom zaregistrovať sa na očkovanie. – Objavme nanovo krásu Kristovho posolstva. – Ježišovým zmŕtvychvstaním sme od Boha získali úplne všetko. – Pápež sa stretáva so Vzkrieseným v ikone Acheropita. – Ježiš Kristus dal Veľkej noci úplne nový rozmer. – Kristov hrob láka veriacich i pochybovačov. – Božie milosrdenstvo je nezmerateľné. – Každé ráno mám svoj čas s Bohom. – Nebojme sa, Boh sa stará o tento svet, veď ho predsa stvoril. – Veľká noc dáva nádej všetkým. – Žiadne sily temna nedokážu uväzniť svetlo. – Každý paškál z ich dielne je jedinečný. – Putujeme v čase so sestrami z Prémontré. – Kríž je symbolom nádeje. – Prorok Joel nás pripravuje na Pánov deň. – Viera mu vždy pomáhala povzniesť sa. – Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi patričnú úctu. – Tradícia Máriinho prsteňa čaká na znovuobjavenie. – Ukrižovanie ako najpotupnejší spôsob smrti. – Keď Boh zvíťazí nad samotným športom. – Kristove rany teda stigmy nosili aj bežní ľudia. –Veľká noc vo svete plná farieb. – Sestry ručne maľujú veľkonočný riad. – Obyčajné veci pretvára na umenie. – Pašiové hry inscenujú pod holým nebom. – Aká je úloha kresťana v otázke ochrany životného prostredia?
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná.“
    Zároveň vám všetkým vyprosujeme výnimočné súkromné veľkonočné sviatky v kruhu rodín i celej farnosti.