Pondelok /19.04./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Kusý, Ihnát, Poprenda
17.00 Brekov – výročná – detská
+ Emília Demeterová

Utorok /20.04./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Vladimír Hajíček  

17.00 Pusté Čemerné

Streda /21.04./

sv. Anzelma, biskupa a uč. Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske – detská
+ Ján a Alžbeta Ješko
17.00 Brekov – pohrebná
+ Ľudmila Tomčová

Štvrtok /22.04./

féria

18.00 Strážske
+ z rodín Baníkovej a Kozárovej
17.00 Krivošťany

Piatok /23.04./

sv. Vojtecha, biskupa a muč.
spomienk
a

18.00 Strážske
+ Dušan Vojs
17.00 Brekov – pohrebná
+ Helena Kováčová

Sobota /24.04./

sv. Juraja, mučeníka
spomienka

15.00 Strážske – sobášna spn.
ZBP pre Lukáša H. a Sabínu K.

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Juraj Sabadoš a r. Sabadošová

17.00 Brekov – seniorská spn.
+ Marta Mattová

Nedeľa /25.04./

4. veľkonočná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Ladislava a Zdenku D. 

08.00 Brekov
Za veriacich celej farnosti

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 15Vláda povolila individuálnu duchovnú starostlivosť. – V Banskej Bystrici a Trnave si pripomenuli storočnice dvoch významných slovenských biskupov. – V katedrále v hlavnom meste dostanú epitafy novú podobu. – Božie milosrdenstvo v Smižanoch slávili online. – Zvony pozvali všetkých bez rozdielu k modlitbe za obete pandémie. – Veriaci sa opäť spojili s kňazmi. – Stávajme sa milosrdnými. – Pápež František bol v mladosti členom ctiteľov Eucharistie. – S vierou sa odovzdáva i modlitba. – Veľká noc vo Svätej zemi bola takmer bez obmedzení. – Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus nám daroval pokoj. – Vzkriesený Ježiš Kristus nás pozýva patriť do jeho spoločenstva. – Keď sa nedeľa stala dňom odpočinku. – I Rómovia sú rovnako hladní po Bohu. – Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe. – Bol apoštolom obrátenia i vnútornej obnovy. – Pokračujeme v práci, ktorú začali predchodcovia. – Riaditelia katolíckych škôl nesúhlasia so zrušením maturít. – Astronaut z roľníckej rodiny prepisoval dejiny. – Najväčšie problémy súčasného kresťanstva.
  • Nasledujúcu nedeľu Dobrého Pastiera je zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v KE.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná.“ Zároveň vám všetkým vyprosujeme výnimočné súkromné veľkonočné sviatky v kruhu rodín i celej farnosti.