Pondelok /10.05./

féria

18.00 Strážske – detská
+ z rodín Kolibabovej i Tušajovej

17.00 Brekov – detská
+ z rodín Kockovej a Pavlíkovej

Utorok /11.05./

féria

 07.00 Strážske
+ Jozef Tomči

 

 

Streda /12.05./

féria

18.00 Strážske – seniorská sps.
+ Mária Pavláková

17.00 Brekov – seniorská sps.
+ z rodín Gerboc a Šimkanin

Štvrtok /13.05./

Slávnosť Nanebovystúpenia Pána
patrocínium farského kostola

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske – Ipsa die
ZBP pre Máriu Daňovú s rod.

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
ZBP pre kurátora Jána Danka

Piatok /14.05./

sv. Mateja, apoštola
sviatok

18.00 Strážske
+ z rodín Juhásovej a Jožiovej

17.00 Brekov
+ Jozef, Mária, Ján i Anna Antolík

Sobota /15.05./

Duchovná obnova pred odpustom

17.00 Strážske-večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Jozef i Anna B., + Ján i Anna D.

16.00 Brekov-večeradlo s Pannou Máriou

17.00 Brekov – seniorská spn.
+ Ján Karoľ

Nedeľa /16.05./

7. veľkonočná nedeľa

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Strážske – odpustová sláv.
ZBP pre Ľubomíra Slepáka 

09.00 Brekov
ZBP pre Máriu G. a Máriu M.

10.30 Krivošťany – odpust. sláv.
Za veriacich celej farnosti

  • KN č. 18 – Pripomenuli si Prešovský sobor. – Biskupi povzbudzujú k modlitbe posvätného ruženca. – Opäť pozývajú mladých k starostlivosti o svoje okolie. – Do večnosti odišiel kňaz Pavel Gavenda. – Slováci pomohli obetiam konfliktu. – Nestačí len chodiť do kostola. – Začal sa mariánsky ružencový modlitbový maratón. – Nové invokácie v litániách k sv. Jozefovi. – Vznikla nová európska jezuitská provincia. – Pápež František chce navštíviť Severnú Kóreu. – Varovanie pred nemorálnym využívaním atómovej energie. – Bez Ducha Svätého nie je možná meditácia. – Kráľovná mája je Matkou Cirkvi i Pomocnica kresťanov. – Domáce vzdelávanie nie je dištančné vyučovanie. – Pre lásku k môjmu ľudu nebudem mlčať. – Hasičom pomáhajú hľadať cestu k ľuďom i k Bohu. – Svätý Florián hasí i duchovné požiare. – Jej tehotenstvo sprevádzalo Božie milosrdenstvo. – Sme vďační Nebeskému otcovi, že sme mali takého otca. – Päť tipov ako sa vrátiť do školy.
  • Nasledujúcu 7. veľkonočnú nedeľu 16.05.2021 o 10.30 pozývame súbežne na odpustové slávnosti jak do farského kostola zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána, tak do Krivošťan zo sviatku sv. Jána Nepomuckého.
  • Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby „Anjel Pána“, modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“ a počas mariánskeho mesiaca mája sa pred svätou omšou budeme modlievať litánie loretánske.