Pondelok /12.07./

féria

18.00 Strážske
+ Ján a Mária Kokočák
19.00 Brekov
+ Ľudmila Havrilová

Utorok /13.07./

féria

07.00 Strážske
+ Marta Karkošiaková
08.00 Pusté Čemerné

Streda /14.07./

féria

18.00 Strážske
+ Viera Mareková
19.00 Brekov
+ Mária Gaľová

Štvrtok /15.07./

sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

18.00 Strážske
+ Ján Ferenčík a z rodiny Šubert
17.00 Krivošťany

Piatok /16.07./

Panny Márie Karmelskej
spomienka

18.00 Strážske
ZBP pre Mariána a Ingrid s rod.
19.00 Brekov
+ Jozef, Helena, Jozef, Božena H.

Sobota /17.07./

sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov
spomienka

15.30 Strážske – sobášny obrad

18.15 Strážske s plat. Nedele
ZBP pre Annu Kiššovú

17.00 Pusté Čemerné – s plat. Nedele

Nedeľa /18.07./

16. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre manželov Repovských 

10.30 Brekov
ZBP pre Dominika a Janku B.
  • KN č. 27 – Apoštolský nuncius na Slovensku oslávil 50 rokov kňazstva. – V Jasove si pripomenuli patróna opátstva. – Upozorňujú na útoky proti prírode. – Múzeum v Pieninách v lete ožíva. – Dajme sa oslobodiť Ježišom ako velikáni sv. Peter a Pavol. – Najdlhší pontifikát bol v búrlivých časoch. – Nič nie je náhoda, Boh utkal náš príbeh. – Slovenskí gréckokatolíci putovali do Ríma. – Solúnski bratia sv. Cyril a Metod Slovákom i Čechom priniesli najmä duchovné bohatstvo. – Viera a veda pochádzajú z toho istého zdroja. – Na jej životné nádychy dohliadala Božia Matka. – Pre tých, ktorí prežívajú výnimočnú životnú situáciu. – Emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč si pripomenul diamantové výročie. – Rodina Nepoškvrnenej si pripomenula 30. výročie schválenia. – Statočne sa zastal blížneho. – Biskup Peter Dubovský bol verný až do konca. – Neustále sprítomňoval lásku nebeského Otca. – Aj vo Vatikáne majú letný tábor. – Nepočujúci kňaz mení životy.
  • Tohtoročné tradičné arcidiecézne púte sa rovnako ako uplynulý rok kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam budú konať prevažne na farských úrovniach. Individuálne a samostatne si však tieto púte môžete vykonať buď samy alebo ako rodinky, či v menších skupinkách pútnikov do arcidiecéznych svätýň.