Pondelok /19.07./

féria

07.00 Strážske
ZBP rod. Knap, Lokšík, Vargovič
08.00 Brekov
+ Ján, Sabína Mihaľko i Ondrej H.

Utorok /20.07./

sv. Apolinára, biskupa a muč.
spomienka

18.00 Strážske
ZBP pre Galinu Bačovú
17.00 Krivošťany

Streda /21.07./

sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza
spomienka

18.00 Strážske – výročná
+ Emília Trnková
19.00 Brekov
+ Ján a Anna Antolík

Štvrtok /22.07./

sv. Márie Magdalény
sviatok

18.00 Strážske
ZBP pre Máriu Horvátovú
17.00 Pusté Čemerné

Piatok /23.07./

sv. Brigity, rehoľníčky
sviatok

18.00 Strážske
+ Ján a Mária Kokočák
19.00 Brekov
+ Juraj, Irena Štofej a Daniela K.

Sobota /24.07./

sv. Šarbela Makhlufa, kňaza
spomienka

18.00 Strážske s plat. Nedele
+ Mária Gažová
 

 

Nedeľa /25.07./

17. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rod. Takáčovú, Šalatovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Ladislava a Tomáša N.

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 28 – Putovali na Mariánsku horu v Levoči. – Pripomenuli sme si odkaz slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. – V Košiciach intronizovali eparchu Cyrila Vasiľa, SJ. – Pápež František navštívi Slovensko. – Slováci sa tešili priamo vo Vatikáne. – Podporili ich aj zahraniční kolegovia. – Pápež často koná nečakane a modlil sa i na nemocničnom balkóne, kde sa po operácii úspešne zotavuje. – V Calgary poškodili ďalšie kostoly. – Aula Pavla VI. oslavuje. – Cesta, ktorá otvorila dvere do spoločnosti. – Svätci Andrej Svorad a Benedikt majú čo povedať i dnes. – Človek najviac potrebuje vnútorné šťastie. – Nerobme z miestností chladničky. – Odpustiť nie je prejavom slabosti. – Nadchli ju variácie farebných skiel. – Púť z Muráňa do Levoče jubilovala. – Headis rozvíja úctu k druhému človeku. – S hudbou v srdci prinášajú do sveta krásu.
  • Tohtoročné tradičné arcidiecézne púte sa rovnako ako uplynulý rok kvôli pretrvávajúcim obmedzeniam budú konať prevažne na farských úrovniach. Individuálne a samostatne si však tieto púte môžete vykonať buď samy alebo ako rodinky, či v menších skupinkách pútnikov do arcidiecéznych svätýň.