Pondelok /03.01./

Najsvätejšie meno Ježiš

18.00 Strážske – výročná
+ Ján Grigeľ
17.00 Brekov – výročná
+ Milan Horváth

Utorok /04.01./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Katarína Vaľovčíková
17.00 Brekov – výročná
+ Ľudmila Tomčová

Streda /05.01./

féria

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske s plat. Slávnosti
+ Ján, Jozefína a Ján Višňovský

15.30–17.00 Brekov-sv.zmierenia

17.00 Brekov s plat. Slávnosti
+ z rodiny Porvažníkovej

Štvrtok /06.01./

Slávnosť Zjavenia Pána

08.00 Strážske
ZBP pre Gabrielu Dzurillovú

09.15 Krivošťany

10.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti

08.00 Brekov
ZBP pre Jána s rodinou

09.15 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
ZBP pre Margitu s rodinou

Piatok /07.01./

sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
spomienka

08.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Irena Klembárová

08.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov – výročná
+ Helena Kováčová    

Sobota /08.01./

féria

18.00 Strážske s plat. Nedele
+ Ján Šrenkel
17.00 Brekov s plat. Nedele
+ z rodiny Gerbocovej

Nedeľa /09.01./

Nedeľa Krstu Krista Pána

08.00 Strážske
Za veriacich celej farnosti

09.15 Krivošťany

10.30 Strážske
ZBP pre Helenu Roháľovú    

08.00 Brekov
Za veriacich celej farnosti

09.15 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
ZBP pre rodinu Klajbanovú

  • KN č. 51/52 – Sláva Bohu na výsostiach, tešme sa a odložme strach. – Skauti odovzdali betlehemské svetlo prezidentke. – Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. – Žalúdok preceňujeme, no dušu podceňujeme. – Vianoce v Ríme osvetľujú duchovné podnety. – Najväčším ťahadlom je pre ňu rodina. – Betlehem v nás a my v betleheme. – Milovala vlastné tehotenstvá. – Falošné predstavy o Bohu nás vedú k strachu. – Dcéra vie, aká bola obeta jej matky. – Bl. sestra Zdenka nám pomáha i dnes. – Čo o Vianociach hovorí Písmo. – Vo Veľkej žijú ľudia s veľkým srdcom. – Vianoce oslavujú ako Ježišove narodeniny a dokážu sa tešiť maličkosti. – Rada počúvam prírodu. – Nehľadajme hriech, kde nie je. – Biednym pomáhajú podľa vzoru sv. Františka.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa čo najskôr na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca, januára.