Pondelok /10.01./

féria

18.00 Strážske
+ Michal a Helena Jakubík
17.00 Brekov – detská
+ Jozef, Mária, Jozef Micančin

Utorok /11.01./

féria

18.00 Strážske
+ Cyril, Edita, Jana a Ján Kirvej
17.00 Pusté Čemerné

Streda /12.01./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Karol Katona
17.00 Brekov
+ z rodín Mihaľkovej a Nemcovej

Štvrtok /13.01./

sv. Hilára, biskupa a učiteľa
spomienka

16.15 Eucharistická adorácia

18.00 Strážske
ZBP pre Máriu Tkáčovú

17.00 Krivošťany

Piatok /14.01./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Štefan Korený
17.00 Brekov – výročná
+ Mária Gaľová    

Sobota /15.01./

féria

18.00 Strážske s plat. Nedele
+ Galina Bačová
17.00 Brekov s plat. Nedele
+ z rodiny Vajsovej

Nedeľa /16.01./

2. nedeľa v cezročnom období

08.00 Strážske
ZBP pre Zdena a Janu Kalových

09.15 Krivošťany

10.30 Strážske
Za veriacich celej farnosti    

08.00 Brekov
ZBP pre všetky Márie

09.15 Pusté Čemerné

10.30 Brekov
ZBP pre Annu Lenartovičovú

  • KN č. 1 – Rodinná láska kráča cestou svätosti. – Žiť prorocky vo svetle evanjelia. – Buďme odvážnymi remeselníkmi mieru. – Ježiš prichádza v ľudskej malosti a volá i pozýva nás do ticha. – Miesto ticha a modlitby. – Slovenský misál z Tridentu. – Pokoj vždy začína predovšetkým v ľudskom srdci. – Svätá omša pod Chopkom. – Socha Immaculaty v Šaštíne je národnou pamiatkou. – Sestry Matky Terezy sú bez podpory sveta. – Obetovali svoje životy pre vieru. – Črtá sa pápežova cesta do Južného Sudánu. – Prenasledovaný a zároveň odvážny migrant. – Toto je môj milovaný Syn. – Znak pokoja prejavujeme priateľským úklonom.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa čo najskôr na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca, januára.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej noci pripadne v tomto roku na 17.04.2022, odpustovú slávnosť Ipsa die zo sviatku Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť najprv vo štvrtok 26.05.2022 a samotnú odpustovú slávnosť potom následne na 7. veľkonočnú nedeľu 29.05.2022. Ešte predtým sa na 5. veľkonočnú nedeľu 15.05.2022 stretneme na odpustovej slávnosti sv. Jána Nepomuckého v susedných Krivošťanoch. Termín slávnosti 1. svätého prijímania by aspoň predbežne pripadal do úvahy na veľkonočnú nedeľu 22.05.2022 vo farskom kostole v Strážskom samozrejme podľa aktuálnych okolností. V Pustom Čemernom by sme mali podľa všetkého sláviť odpustovú slávnosť svätých košických mučeníkov 11.09.2022 a napokon odpustové turné ukončíme 02.10.2022 odpustovou slávnosťou sv. Michala v Brekove.