Pondelok /09.11./

Výročie posviacky Lateránu

18.00 Strážske – výročná
+ Ladislav Žovnin
 17.00 Brekov
+ Ľubomír Pulc a Ján Vajs

Utorok /10.11./

sv. Leva Veľkého, pápeža
spomienka

18.00 Strážske – výročná
+ Marta Ľubiščáková  
17.00 Pusté Čemerné

Streda /11.11./

sv. Martina z Tours, biskupa
spomienka

18.00 Strážske
ZBP pre Františka Repovského
17.00 Brekov
+ Jozef a Kornélia Pohanka

Štvrtok /12.11./

sv. Jozafáta, biskupa a muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ z rodín Ballovej a Gerbocovej
17.00 Krivošťany

Piatok /13.11./

féria              

18.00 Strážske
+ z rodín Klacikovej a Megelovej
17.00 Brekov
+ Sabína Štofejová

Sobota /14.11./

féria

18.00 Strážske s plat. na nedeľu
+ Ján, Mária, Štefan Horvát
17.00 Brekov – s plat. na nedeľu
+ z rodín Budkovič a Mantič

Nedeľa /15.11./

33. nedeľa v období cez rok

09.00 Krivošťany

10.00 Strážske
ZBP pre manželov Andrejkovích 

09.00 Pusté Čemerné

10.00 Brekov
ZBP pre rodinu Lukčovú

  • KN č. 45 – Odpustky môžeme získavať po celý mesiac november. – Bohoslužby pokračujú v obmedzenom režime. – Spišský biskup Mons. Štefan Sečka odovzdal dušu Bohu. – Rád premonštrátov si pripomenie jubileum. – Pomôžme blízkym i vzdialeným zosnulým vstúpiť do Otcovho domu. – Nie výzdoba hrobu, ale modlitba a obeta za zosnulých pomáhajú. – Pri testovaní pomáhali rehoľníci. – Malo to najmä psychologický účinok. – Francúzskom otriasol ďalší teroristický útok. – Generálne audiencie budú iba v televízii. – Nech sa Ježišova modlitba stane zároveň i našou. – Sme povolaní k svätosti. – Festival slobody sa tento rok presunie do online priestoru. – Biskup, ktorý pomohol emancipácii Slovákov. – Misijné pôsobenie na Pobaltí ich naučilo pokore. – Pravdovravnosťou velebme Boha, ktorý je Pravda sama. – V Partizánskom požehnali misijný kríž a v Kútoch sú otvorení pre každého. – Na štadióne futbalového klubu FC Vion Zlaté Moravce-Vráble majú kaplnku. – Mama založila so synom kresťanskú poprockovú kapelu. – Pápežská univerzita otvorila kurz o teológii počas vírusu COVID 19. – Za dokonalé zobrazenie Madony sa dostával výučný list.
  • Počas pandémie možno získať úplné odpustky pre dušičky v očistci počas celého mesiaca novembra pri splnení obvyklých podmienok, ktoré nájdete takmer v každej katolíckej tlači vrátane katolíckych médií.
  • 6.11.2020 – 25.12.2020 sa na Slovensku uskutoční modlitbová kampaň 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. Ide o dobrovoľnú kampaň pre všetkých kresťanov, ktorým nie sú ľahostajní naši prenasledovaní bratia a sestry.
    Základné podmienky:
    Každý deň počas týchto 7 týždňov sa treba pomodliť hocijakú modlitbu obetovanú za prenasledovaných kresťanov. (napr. ruženec, desiatok ruženca, korunka Božieho milosrdenstva, ….)
    Zvlášť v piatky: cez tento deň, kedy náš Pán trpel ako trpia aj prenasledovaní kresťania sa pomodlíme: korunku Božieho milosrdenstva, bolestný ruženec, krížovú cestu za prenasledovaných + možno pridať vlastné modlitby. Modlitby obetujeme na úmysly tejto kampane. Ak Vás kampaň oslovila, viac informácií nájdete na stránke www.7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk.