Pondelok /30.11./

sv. Ondreja, apoštola
sviatok

18.00 Strážske
+ Ladislav Brezovský
17.00 Brekov – detská
+ Ján Kováč

Utorok /01.12./

féria

06.00 Strážske – rorátna
+ Ján Šándor  
 

 

Streda /02.12./

féria

18.00 Strážske – detská
+ Michaela Čajková
17.00–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov
+ Ján, Peter, Ján, Mária Juhás

Štvrtok /03.12./

sv. Františka Xaverského, kňaza
spomienka

17.00–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske
+ Emília Dupaľová
+ Emil a Juraj Tkáč, Kamil Lelák

 

 

Piatok /04.12./

sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

08.00 Strážske – sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ z rodín Lukačko a Maceňko

08.00 Brekov–sv.zmiernia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ z rodín Lukčovej a Vaľovej

Sobota /05.12./

féria

17.15 Strážske – večeradlo s P.Máriou

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Jozefína Maceňková

16.15 Brekov-večeradlo s P.Máriou

17.00 Brekov – seniorská spn.
+ Ján a Anna Kicák

Nedeľa /06.12./

2. adventná nedeľa

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Luciu Sakalíkovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Ruženu Nemcovú

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 48 – Trnava opäť žila novénou. – Účasť na sv. omšiach je opätovne možná. – Modlitby matiek sú pre mnohé záchranným kolesom. – Portugalsko prevzalo symboly stretnutí mládeže. – Uplynulo sto rokov od tragického povolenia potratov. – Tohtoročné Vianoce v Betleheme budú obmedzené, no Betlehemské svetlo napriek pandémii priviezli do susedného Rakúska. – Na kresťanov sa útočí už aj v Európe. – Panna Mária je žena modlitby. – Budeme súdení z lásky. – Objavme príležitosť Adventu. – Nebojme sa, prežívame Boží čas. – V ľudových piesňach sú hodnoty, ktoré nikto nenahradí. – Krížik je znakom eucharistického požehnania.
  • V priebehu nasledujúceho týždňa nahláste chorých na spoveď pred sviatkami v sakristiách kostolov, kde zároveň môžete zakúpením vianočných oblátok cez milodar podporiť opravu kostola vo farnosti Slivník.
  • Nasledujúcu nedeľu 06.12.2020 bude po farskej svätej omši stretnutie „starých“ i „nových“ lektorov.
  • Podľa zvyku i v tomto roku sa bude v nasledujúcich dňoch v sakristii kostola vyberať „rokovina“ – teda prémia ako prejav vďačnosti pre tých, ktorí nám každoročne slúžia a starajú sa o údržbu i zveľadenie a hlavne prevádzku farského či filiálnych kostolov a už v predstihu všetkým za všetko Pán Boh zaplať.