Pondelok /11.01./

féria

18.00 Strážske – pohrebná
+ Zlatica Tokárová
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Utorok /12.01./

féria

18.00 Strážske
+ Michal a Helena Jakubík  
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Streda /13.01./

sv. Hilára, biskupa a učiteľa
spomienka

18.00 Strážske
+ Ján Kirvej
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Štvrtok /14.01./

féria

18.00 Strážske
+ Jozef Maľudy
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Piatok /15.01./

féria

18.00 Strážske
+ Serafína Sabolová
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Sobota /16.01./

féria

18.00 Strážske – s plat. Nedele
ZBP pre rodinu Hudákovú
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Nedeľa /17.01./

2. nedeľa v cezročnom období

10.00 Strážske
ZBP pre Máriu Manovú 
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • KN č. 1 – Pápež František prijal na osobitnej audiencii slovenskú prezidentku. – Po hlavnom meste i Nitra bude bez hazardu. – V rožňavskej diecéze sa budú celý rok modliť za kňazov. – Slovenská katolícka charita má nového prezidenta v podobe žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa. – Rok 2020 bol mimoriadny aj pre Cirkev. – Pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny Amoris laetitia. – Vatikán sa vyjadril k vakcínam proti koronavírusu. – Testy PCR zo Slovenska poslúžia aj chudobným. – Sme deťmi novonarodeného Ježiša Krista. – Bratstvo sa prejavuje v solidarite. – Prelomy času nás vyzývajú. – Venujme pozornosť imunite tela i duše. – Don Titus Zeman bol milujúci, ale aj prísny. – Božie meno je vždy hodné úcty. – Kaplnku strážili vojaci. – Kto je náš blížny, keď všetci sme bratia. – Tipy na novoročné predsavzatia. – Vysoké školy budú mať škôlky.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca januára. Ďakujeme.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej noci pripadne v tomto roku na 04.04.2021, odpustovú slávnosť Ipsa die zo sviatku Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť najprv vo štvrtok 13.05.2021 a samotné odpustové slávnosti potom následne na 7. veľkonočnú nedeľu 16.05.2021 súbežne zo sviatku Jána Nepomuckého v Krivošťanoch. Termíny slávností 1. svätého prijímania pripadajú do úvahy na Turíce 23.05.2021 vo farskom kostole v Strážskom a vzápätí o týždeň na nedeľu Najsvätejšej Trojice 30.05.2021 v Brekove. V Pustom Čemernom budeme sláviť odpustovú slávnosť svätých Troch košických mučeníkov 05.09.2021, pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne v Strážskom 15.09.2021 a napokon odpustové turné ukončíme 03.10.2021 odpustovou slávnosťou sv. Michala v Brekove.