Pondelok /18.01./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Štefan Žovnin
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Utorok /19.01./

féria

18.00 Strážske – výročná
+ Milan Kozár  
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Streda /20.01./

sv. Fabiána i Šebastiána, muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ Andrej a Anna Gadžo
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Štvrtok /21.01./

sv. Agnesy, panny a mučenice
spomienka

18.00 Strážske
ZBP pre Miriam a Máriu
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Piatok /22.01./

sv. Vincenta, diakona a muč.
spomienka

18.00 Strážske
+ Ján Dzurjaško
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Sobota /23.01./

sv. Jána Almužníka, biskupa
spomienka

18.00 Strážske – s plat. Nedele
+ Ján a Anna Kočerha
+ Ján a Marek Ohradzanský
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Nedeľa /24.01./

3. nedeľa v cezročnom období

10.00 Strážske
ZBP pre Vladimíra Mrvu 
Od 1. januára až do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • KN č. 2 – Bioetická subkomisia upozorňuje na neodborné odporúčania. – Trojkráľovú vodu, soľ a kriedu požehnáme neskôr. – Mladí kňazi pomáhajú v nemocniciach. – Vzniklo karanténne mestečko pre ľudí bez domova. – Proti pandémii v Nitre bojujú pravidelnou modlitbou. – Za jednotu kresťanov sa modlime po celý rok. – Miesto Ježišovho krstu je odmínované a zároveň sprístupnené. – Cirkev v Singapure si pripomína 200 rokov. – Obeťami koronavírusu sú tiež klauzúrne kláštory. – Americkí biskupi odsúdili obsadenie Kapitolu. – Emeritný pápež odpustil svojmu majordómovi. – Učme sa adorovať Pána. – Pápež František upozorňuje na výkrik zeme i chudoby. – Prihlásme sa k duchovným hodnotám i viere. – Sprostredkovať Boha v každom povolaní i stave. – Ježiš Kristus odporúča napomenúť medzi štyrmi očami. – 70 rokov od procesu s biskupmi
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca januára. Ďakujeme.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej noci pripadne v tomto roku na 04.04.2021, odpustovú slávnosť Ipsa die zo sviatku Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť najprv vo štvrtok 13.05.2021 a samotné odpustové slávnosti potom následne na 7. veľkonočnú nedeľu 16.05.2021 súbežne zo sviatku Jána Nepomuckého v Krivošťanoch. Termíny slávností 1. svätého prijímania pripadajú do úvahy na Turíce 23.05.2021 vo farskom kostole v Strážskom a vzápätí o týždeň na nedeľu Najsvätejšej Trojice 30.05.2021 v Brekove. V Pustom Čemernom budeme sláviť odpustovú slávnosť svätých Troch košických mučeníkov 05.09.2021, pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne v Strážskom 15.09.2021 a napokon odpustové turné ukončíme 03.10.2021 odpustovou slávnosťou sv. Michala v Brekove.