Pondelok /25.01./

Obrátenie sv. apoštola Pavla

18.00 Strážske
ZBP pre Slavomíra Hudáka
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Utorok /26.01./

sv. Timoteja a Títa, biskupov
spomienka

18.00 Strážske
+ Ján a Anežka Meňovčík  
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Streda /27.01./

sv. Angely Merici, panny
spomienka

18.00 Strážske
+ Michal a Júlia Legdan
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Štvrtok /28.01./

sv. Tomáša Akvinského, kňaza
spomienka

18.00 Strážske
+ Milan a Róbert Pec
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Piatok /29.01./

féria

18.00 Strážske
+ Jozef a Margita Gerboc
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Sobota /30.01./

féria

18.00 Strážske – s plat. Nedele
ZBP pre rodinu Ľubomíra Dunaj
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Nedeľa /31.01./

4. nedeľa v cezročnom období

10.00 Strážske
ZBP pre Jána a Katarínu Kužma 
Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
  • KN č. 3 – Slovensko požehnali vzácnou relikviou Kristovej krvi. – V Levoči obnovili časť stredovekého kláštora. – Ekumenické vzťahy možno rozvíjať i pomocou internetu. – Nóta k nedeli Božieho slova. – Slovák Blažej Štrba sa stal členom Pápežskej biblickej komisie. – Pastoráciu robia online. – Lektorát i akolytát sú prístupné i ženám. – Pápež František i Benedikt XVI. boli zaočkovaní. – Emeritný pápež Benedikt XVI. je už dlhšie na dôchodku ako bol na pápežskom stolci. – Prvé výsledky otvorených archívov o pápežovi Piovi XII. už vyšli knižne. – Pre pandémiu nastanú zmeny i v udeľovaní popolca. – Chváliť Pána je ako dýchať čistý kyslík. – Povolaním človeka je šíriť Božie slovo. – S Bohom sa žije pokojnejšie. – Premonštrátky sú aktívnou súčasťou hospicového tímu. – Odpúšťajúce srdce sa otvára samému Bohu. – Proroctvá nie sú bežné príbehy.
  • Mladí a hlavne snúbenci, ktorí v tomto roku zamýšľate vstúpiť do sviatostného manželstva alebo už máte aspoň vážnu známosť, dajte nám včas vedieť nielen kvôli termínom sobáša, ale hlavne kvôli náukám animátorov „školy rodiny“ a nahláste sa na farskom úrade ešte v priebehu tohto mesiaca januára. Ďakujeme.
  • Vzhľadom nato, že dátum Veľkej noci pripadne v tomto roku na 04.04.2021, odpustovú slávnosť Ipsa die zo sviatku Nanebovystúpenia Pána vo farskom kostole v Strážskom budeme sláviť najprv vo štvrtok 13.05.2021 a samotné odpustové slávnosti potom následne na 7. veľkonočnú nedeľu 16.05.2021 súbežne zo sviatku Jána Nepomuckého v Krivošťanoch. Termíny slávností 1. svätého prijímania pripadajú do úvahy na Turíce 23.05.2021 vo farskom kostole v Strážskom a vzápätí o týždeň na nedeľu Najsvätejšej Trojice 30.05.2021 v Brekove. V Pustom Čemernom budeme sláviť odpustovú slávnosť svätých Troch košických mučeníkov 05.09.2021, pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne v Strážskom 15.09.2021 a napokon odpustové turné ukončíme 03.10.2021 odpustovou slávnosťou sv. Michala v Brekove.