Pondelok /02.08./

féria

18.00 Strážske
+ František, Michal, Alžbeta B.
19.00 Brekov
+ z rodín Radovej a Tomčovej

Utorok /03.08./

féria

07.00 Strážske
+ Ján Roško, Štefan i Anna Veľas
 

 

Streda /04.08./

sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
spomienka

18.00 Strážske
+ Vladimír Hajíček
17.00–18.00 sv.zmierenia-Brekov

18.00 Brekov
+ z rod. Demeterovej i Tomášovej

Štvrtok /05.08./

Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

17.00–18.00 sv.zmierenia-Strážske

18.00 Strážske
+ Cyril a Edita Goroľ
+ Andrej a Mária, Ondrej a Žofia

 

 

Piatok /06.08./

Sviatok Premenenia Pána 

08.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 sv.zmierenia-Krivošťany

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ z rodín Lukačko a Maceňko

08.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 P.Čemerné-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Leona, Anna a Irena Nemec

Sobota /07.08./

féria

08.00 Strážske s večeradlom
+ Ján Ferenčík

15.00 Strážske – sobášna spn.
ZBP pre Jozefa a Milenu Adámik

15.00 Brekov – sobášny obrad
ZBP pre Branislava a Michaelu K.
Presunutý deň vopred na piatok

Nedeľa /08.08./

19. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre rodinu Hudákovú 

08.00 Brekov
ZBP pre Rudolfa Geru

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 30 – Panna Mária nás neustále ochraňuje. – Slávili sme svetový deň starých rodičov a zároveň seniorov. – Program návštevy pápeža Františka na Slovensku je už známy. – Pápežova prítomnosť nás určite povzbudí v trpezlivosti i vo vytrvalosti. – Pápež František má k jezuitom stále srdečný vzťah. – Obrátenie je dennodenným úsilím. – Logo vyjadruje motto pápežovej návštevy aj identitu Slovenska. – Olympionici nebudú mať k dispozícii duchovnú službu. – Taizé obnovuje stretnutia mládeže a v Nemecku pokračuje trend odchodu z Cirkvi. – Návšteva, ktorá otvorila Kubu svetu a svet Kube. – Rodičia, všimnite si rodičov Panny Márie, sv. Joachima i Annu. – Duchovný genius loci umocňuje farský kostol. – Farár celého sveta, kde boli komunisti. – Počítačový simulátor vás dostane do roly pápeža. – SDM v Krakove boli nezabudnuteľné.
  • V nedeľu 08.08.2021 o 11.00 sme obaja srdečne pozvaní na odpustovú slávnosť Premenenia Pána do bývalej farnosti p. kaplána, teda do farnosti Budkovce na filiálku Sliepkovce pre zmenu v našej ctenej réžii.