Pondelok /27.09./

sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka

18.00 Strážske – pohrebná
+ Ľubomír Nemec
16.00–17.00 Brekov-sv.zmierenia

17.00 Brekov – detská
+ Jozef, Anna a Pavol Ambro

Utorok /28.09./

sv. Václava, mučeníka
spomienka

07.00 Strážske
+ Etela Neveriová
 

Streda /29.09./

 sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
sviatok

18.00 Strážske – detská
+ Michal Semanco a + r. Kosťová
16.30–18.00 Brekov-sv.zmierenia

18.00 Brekov – Ipsa die
ZBP pre Máriu Capuličovú

Štvrtok /30.09./

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

16.30–18.00 Strážske-sv.zmierenia

18.00 Strážske – výročné
+ Ing. Jozef Vajda
+ Alexander Magyar

 

 

Piatok /01.10./

sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

08.00 Strážske–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Krivošťany-sv.zmierenia

17.00 Krivošťany

18.15 Strážske
+ Viktor Ferko a Pavol Maďar

08.00 Brekov–sv.zmierenia chorých

16.00–17.00 Brekov-sv.zmierenia

17.00 Pusté Čemerné

18.15 Brekov
+ Ľudmila Mugrauerová

Sobota /02.10./

sv. anjelov strážcov
spomienka

17.15 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske s plat. Nedele
+ Michal Kočan a Ľubica Bánová

16.15 večeradlo s Pannou Máriou

17.00 Brekov s plat. Nedele
ZBP pre členov ruženc. bratstva

Nedeľa /03.10./

  27. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.15 Strážske
ZBP pre Zdenku Dolhomutovú   

09.00 Pusté Čemerné

10.30 Brekov – odpust. Slávnosť
ZBP pre rodinu Jozefa Bracha
Za veriacich celej farnosti

  • KN č. 38 – Zlatá ruža pre Sedembolestnú, patrónku Slovenska. – Svätý Otec sa rozlúčil so Slovenskom úsmevom a požehnaním. – Pápež František sa modlil so slovenskými biskupmi, ktorí po jeho odchode hneď vyhlásili zbierku na Kubu. – Vďaka všetkým za organizáciu pápežskej návštevy. – Grasalkovičova záhrada privítala Svätého Otca. – Toto miesto je požehnané bratstvom ľudí. – Pápež František medzi panelákmi povzbudil maličkých. – Svätý Otče, vitajte, požehnanie nám dajte. – Kresťanstvo bez kríža sa stáva neplodným. – Keď sa spovedáme, v nebi je oslava. – Mladí mali od stretnutia veľké očakávania. – Sochu tvoril s nadšením a veľkou bázňou. – Svätý Otec nás prijal do svojho srdca. – Pútnici prichádzali zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia. – Obrazy svätých vychádzajú z konkrétnych ľudí. – Moderný liturgický priestor v Šaštíne sa páčil. – Zostaňte na ceste. – V kríži boli úlomky z kostola zničeného tornádom. – Vďaka.
  • Nasledujúcu nedeľu 03.10.2021 o 10.30 ste v rámci celej farnosti všetci srdečne pozvaní na poslednú tohtoročnú odpustovú slávnosť sv. Michala, archanjela do Brekova, ktorej hlavným celebrantom a zároveň slávnostným kazateľom bude môj ctený spolužiak vdp. Daniel Boleš, súčasný farár v susednej farnosti Staré.