Pondelok /04.10./

sv. Františka Assiského, rehoľ.
spomienka

18.00 Strážske
+ Michal, Mária, Štefan Ďuráš
17.00 Brekov – detská s ruženc.
+ Jozef a Mária Šatník

Utorok /05.10./

sv. Faustíny Kovalskej, panny
spomienka

18.00 Strážske – výročná
+ Andrej Micík
17.00 Pusté Čemerné

Streda /06.10./

 sv. Bruna, kňaza
spomienka

18.00 Strážske – detská s ruženc.
+ z rodín Holejovej a Lešovej
+ z rodín Servistovej a Tušekovej
17.00 Brekov
+ Jozef a Oľga Maďarik

Štvrtok /07.10./

Ružencovej Panny Márie
spomienka

16.15 Eucharistická adorácia

17.15 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske
+ Pavol Oblažný

17.00 Krivošťany

Piatok /08.10./

féria                                  

18.00 Strážske – pohrebná
+ Boris a Mária Čabák
17.00 Brekov
+ Ján Baláž

Sobota /09.10./

féria

17.15 večeradlo s Pannou Máriou

18.00 Strážske – seniorská spn.
+ Štefan Klembara

15.00 Krivošťany – sobášna spn.

16.15 večeradlo s Pannou Máriou

 17.00 Brekov – seniorská spn.
+ členovia ruženc. bratstva

Nedeľa /10.10./

  28. nedeľa v období cez rok

08.00 Krivošťany

09.30 Strážske
ZBP pre Jána Kužmu   

08.00 Brekov
ZBP pre Jaroslava, Natáliu Mydlo

09.30 Pusté Čemerné

  • KN č. 39 – Svätý Dominik zavítal na Slovensko. – V Jasove a Vrbovom si pripomenuli patróna Rádu premonštrátov. – Na východe opäť platí dišpenz. – Nový predseda CCEE je arcibiskup z Litvy. – Nebola to len obyčajná dobrovoľnícka služba. – Už dva milióny detí dostáva jedlo a vzdelanie prostredníctvom celosvetového charitatívneho diela Marys Meals. – So sv. Teréziou z Lisieux môžeme prežívať aj všedné každodenné okamihy. – Potrebujeme modlitbu, korene i nádej. – Pápež František si všimol krajanku a členom i zamestnancom exercičného domu v Prešove prejavil pozornú i vďačnú lásku. – Dary pre pápeža Františka boli viac ako len symbolickým gestom. – Pápež dostal na Luníku obrazy od autora, ktorý maľoval s Rómami. – Jubilant Peter Dvorský ďakuje Bohu za nádherné roky na javiskách. – Každá pomoc slovenskej prírode sa počíta. – Manželské prekážky zneplatňujú samotné manželstvo. – Ich ochrancom je nebeský duchovný rytier. – Ako Dante prežil vlastný bolestný príbeh. – Vyzdvihnite si tiež podiely SSV na rok 2022.
  • Vo štvrtky v dni ustanovenia Eucharistie od 16.15 bude možnosť tichej adorácie vo farskom kostole.
  • V soboty budú v tomto období okrem večeradiel s Pannou Máriou opäť seniorské sväté omše spn. kvôli opätovným obmedzeniam počtu veriacich podľa covid automatu v každej druhej lavici s rozostupmi.